מדד מנהלי הרכש: מגמת התרחבות חודש שלישי ברציפות

מדד מנהלי הרכש בישראל מצביע על התרחבות בפעילות ענף התעשייה. החודש רשם רכיב ההזמנות ליצוא עלייה משמעותית ועבר להצביע על התרחבות, כך שרוב סעיפי המדד המרכזיים, למעט התעסוקה, מצביעים על מגמת התרחבות


11:20 ,18.12.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.8% לעומת ערך של 51.8% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עלייה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד גם הם ממשיכים בהתרחבות בעוד חלקם ממשיך להימצא בהתכווצות. החודש שב רכיב התעסוקה להתכווצות כשירד ב-5.3 נקודות והגיע לרמה של 48.7 נקודות בעוד רכיבי הביקושים ליצוא ומלאי מוצרים מוגמרים עברו החודש להתרחבות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל מצביע מזה שלושה חודשים על התרחבות בפעילות ענף התעשייה. החודש רשם רכיב ההזמנות ליצוא עלייה משמעותית ועבר להצביע על התרחבות, כך שרוב סעיפי המדד המרכזיים, למעט התעסוקה, מצביעים על מגמת התרחבות. יתכן שהתקדמות בשיחות הסחר בין ארה״ב לבין סין מעודדת את מנהלי הרכש בעולם ובישראל, וזו הסיבה לשינוי המגמה במדדי מנהלי הרכש בעולם.

 

האינדיקטורים הכלכליים לענף התעשייה בישראל שמפרסמת הלמ״ס הצביעו על מגמה מעורבת בחודש האחרון. נתוני סחר חוץ לחודש נובמבר הצביעו על ירידה ביצוא התעשייתי, אך מנגד עלייה ביבוא חומרי גלם וביבוא מוצרי השקעה. הייצור התעשייתי רשם עלייה של 1.3% בחודשים יולי-ספטמבר 2019 במונחים שנתיים, לאחר עלייה של 3.9% בשלושת החודשים הקודמים.

 

ארה״ב וסין הגיעו לסיכום ראשוני לגבי הפרק הראשון בהסכם הסחר ביניהן, ותוצאות הבחירות באנגליה מבטיחות יציבות שלטונית והתקדמות לקראת גיבוש הסכם הברקזיט מול האיחוד האירופי. התפתחויות אלה צפויות להקטין את אי-הוודאות של המשקיעים, ולתמוך גם בסחר ובהשקעות הגלובליות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan עלה בחודש נובמבר ב-0.5 נקודות לרמה של 50.3 נקודות, ועבר להצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית לראשונה מאז חודש אפריל השנה. בארה״ב מדד ה-ISM הוסיף לרדת והגיע בנובמבר לרמה של 48.1 נקודות, זה החודש הרביעי ברציפות בו נמצא המדד ברמה המצביעה על התכווצות בפעילות התעשייתית. בגוש האירו, המדד עלה לרמה של 46.9 נקודות והוא מצביע מזה עשרה חודשים על התכווצות בפעילות. בסין המדד נותר יציב ברמה של 51.8 נקודות.