איגוד לשכות המסחר לרשות המסים: אפלייה ביחס של מינהל המכס לדואר ישראל

היועץ המשפטי של האיגוד טוען במכתב לערן יעקב, מנהל רשות המסים הנכנס, כי מינהל המכס פוטר את חברת דואר ישראל ממערכת של דרישות רגולטוריות מהותיות, ומאפשר לה לשחרר טובין ללקוחות תוך התעלמות מוחלטת מהליכי שחרור הטובין הנדרשים מסוכני המכס


11:25 ,17.04.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד לשכות המסחר פנה לפני מספר ימים במכתב למנהל רשות המסים הנכנס, מר ערן יעקב, הנוגע לפעולות שמבצעת חברת דואר ישראל בכל הנוגע לפעילות סחר מקוון וליחסה של רשות המסים לחברת דואר ישראל בהקשר זה. עותקים ממכתב זה נשלחו לאוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמיר שני, סגן נשיא ויו״ר ארגון התאגידים של סוכני המכס, ואבי ארדיטי, מנהל המכס. 

 

לטענת עו״ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר, רשות המסים ומינהל המכס פוטר את חברת דואר ישראל ממערכת של דרישות רגולטוריות מהותיות המוטלות על מי שמבצעים את אותה הפעילות של יבוא מוצרים ושחרורם מפיקוח המכס, הלא הם סוכני המכס, המשלחים הבינלאומיים וחברות הבלדרות. 

 

עו״ד לויה מציין כי מינהל המכס, מאפשר, לכאורה, לחברת הדואר, בין היתר:

 

להעביר טובין משטח נתב״ג ומנמלי הים ללא התרה כדין וללא תעודת שער (גייטפס והעברות). 

 

להעביר טובין לאחסנה ב״מרכז הסחר המקוון״ שחברת הדואר הקימה במודיעין אף שלא קיבל את אישור מינהל המכס לשמש כמסוף או בונדד ואף אין הוא עומד בתנאים הנדרשים לקבלת רישיון כמסוף או בונדד, בין היתר, עקב המרחק בינו לבין נמל התעופה.

 

לשחרר טובין ללקוחות תוך התעלמות מוחלטת מהליכי שחרור הטובין הנדרשים מסוכני המכס, לרבות, הגשת הצהרות (רשימוני) יבוא ותשלום מסי היבוא המתחייבים כתנאי לשחרור הטובים. עו״ד לויה מציין כי על פי מידע שהגיע לידי איגוד לשכות המסחר חברת הדואר מוסרת את הטובין ללקוחותיה בלא כל רישום, בדיקה או בקרה ראויים לגבי הטובין וחיובם במסי היבוא.

 

״שילוב כל אלו״, כותב היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר למנהל רשות המסים, ״יצר הלכה למעשה ׳מסלול ירוק׳ בלתי ראוי ובלתי חוקי, המשמש להתחמקות מתשלום מסי היבוא המחויבים, התחמקות שמינהל המכס מאפשר אותה, לכאורה, אך ורק לחברת הדואר ומי שמשתמשים בשירותיה. ברור כי יש בכך גם התעלמות מופגנת מבדיקה מתחייבת של חוקיות הייבוא״. 

 

עו״ד לויה מוסיף וכותב כי ״מתן הפטור מחובת הדיווח, פרט לפגיעה הברורה בקופת אוצר המדינה והסכנה שבכניסת מוצרים לישראל ללא בקרה – יוצר אפליה פסולה בין חברת דואר ישראל לבין היבואנים, סוכני המכס, חברות הבלדרות וכיוצא באלה גורמים עסקיים הפועלים בישראל, ואינם חוסים תחת ׳הפטורים׳ שאין להם כל מקור סמכות ואין ספק באשר לפגיעתם החמורה בעקרונות השוויון והתחרות ההוגנת״.

 

היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר מבקש לשאול בנוסף את ערן יעקב, מנהל רשות המסים הנכנס, ״מהו מקור הסמכות החוקית שמכוחו פועל מינהל המכס בנושא זה?״, ומבקש לקבל מרשות המסים תשובה ללא דיחוי, וזאת בשל ההשפעה הגדולה שיש לנושא זה המגזר הקמעונאי בישראל. 

 

מרשות המסים נמסר בתגובה כי ״התגובה תימסר לפונה״.

 

מחברת דואר ישראל לא נמסרה תגובה.