המסופים העורפיים בנתב"ג: חברות השילוח מאיימות לתבוע מהמדינה 18 מיליון שקל

זאת בגין רשלנות של מדינת ישראל והפרת הבטחות שלטוניות. כזכור, מדינת ישראל התחייבה בספטמבר 2004 לפעול ללא דיחוי ליישום המלצות הצוות הבין משרדי בראשות עמי סגל. רש"ת, משרד התחבורה, האוצר ורשות המסים בתגובה: הנושא נדון בבג"צ ואנו מנועים מלהגיב


00:00 ,29.10.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת בגין רשלנות של מדינת ישראל והפרת הבטחות שלטוניות. כזכור, מדינת ישראל התחייבה בספטמבר 2004 לפעול ללא דיחוי ליישום המלצות הצוות הבין משרדי בראשות עמי סגל. רש"ת, משרד התחבורה, האוצר ורשות המסים בתגובה: הנושא נדון בבג"צ ואנו מנועים מלהגיב
 
עו"ד שמואל גרוסמן ועו"ד רועי גלעד פנו לאחרונה במכתב מקדים אל מנכ"ל משרד התחבורה, מר גדעון סיטרמן, מנכ"ל משרד האוצר, מר ירום אריאב, מנכ"ל רשות שדות התעופה, מר קובי מור, וכן אל ראש מינהל המכס, מר דורון ארבלי, לפיו בדעתם להגיש כנגד הגופים בראשם הם עומדים תביעת פיצויים בגובה 18 מיליון שקל בגין רשלנות של מדינת ישראל והפרת הבטחות שלטוניות.
 
לטענת העותרים, עליהם נמנים, בין היתר, ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל וכן חברת עמית,  טרנסכלל סחר (כיום UTI ישראל), פלטרנספורט, ציאור, מליליין, אבי-עד, רות קרגו, אלדן מטעני 2000, אמקס וחברות נוספות, כי נגרמו להם עד כה נזקים רבים הנאמדים בסך של 18 מיליון שקל, וזאת עקב התנהלות רשלנית במעשים ובמחדלים, ונקיטת סחבת בלתי נסבלת בכל הקשור להפעלת מסופי מטען חיצוניים בסמוך לנתב"ג.
 
כזכור, בעקבות העתירה כנגד המונופול האווירי של חברת ממן שהוגשה לבג"ץ בחודש דצמבר 2002 הוקם צוות בין משרדי בראשות מר עמי סגל. הצוות המליץ להקים מסופי מטען חיצוניים בסמוך לנתב"ג והמלצותיו התקבלו על ידי כל הגופים שהיו חברים בצוות בהם משרד האוצר, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה ושירות הביטחון הכללי.
 
כמו כן, ובהתאם למסקנות הצוות הבין משרדי, התחייבה המדינה, ביום 2 בספטמבר 2004 (לפני למעלה מארבע שנים) לפעול ללא דיחוי ליישום המלצות הצוות הבינמשרדי, וזאת במסגרת כתב תשובה לעתירה שהוגשה לבג"ץ.
 
כמו כן הצהירה המדינה אין כל מניעה למנוע את קידום הליכי ההקמה וההכשרה להפעלה של מתחם הקליטה וכי אין למנוע מהעותרים את הקמת המסופים החיצוניים כך אלה יהיו מוכנים לא יאוחר ממועד סיום תקופת ההגבלה – 31 במרץ 2007 – תאריך שחלף כבר לפני למעלה משנה וחצי.
 
כאמור, ולאור הקיפאון בנושא, מציינים עו"ד גרוסמן ועו"ד גלעד במכתבם לראשי משרד התחבורה והאוצר ולראש רש"ת וכן לראש מינהל המכס כי מדובר ב"הפרות בוטות, הנמשכות על פני שנים, של התחייבויות והבטחות שלטוניות של המדינה ורשות שדות התעופה" ומזהירים כי בכוונתם לתבוע פיצויים מהגופים האחראים על קיפאון זה, קרי: משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה וכן מינהל המכס.
 
מדוברות משרד התחבורה נמסר בתגובה כי "הנושא נמצא בבג"צ ולכן אנו מנועים מלהגיב על העניין בשלב זה".
 
מדוברות רשות שדות התעופה נמסר כי "המענה למכתב יינתן באמצעות פרקליטות המדינה המייצגת את רש"ת בעתירה המתנהלת בבג"ץ".
 
מיחידת דוברות והסברה ברשות המסים נמסר בתגובה כי "הנושא תלוי ועומד בבג"צ, ועל כן אנו מנועים מלהתייחס לפרטים. יחד עם זאת, יצוין כי תיקון תקנות המכס הנוגע למסופי המטען האוויריים מצוי על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת וממתין לקביעת מועד לדיון".