הסכם קיבוצי חדש לעובדי המגזר הציבורי בתקופת הקורונה

עם תום תקופת ההסכם הקיבוצי שנכנס לתוקף עם אישור התקנות לשעת חירום, הגיעו הממונה על השכר ויו״ר ההסתדרות להסכמות בדבר הסכם קיבוצי חדש המסדיר את אופן העסקת עובדי המגזר הציבורי לאחר חג הפסח ועד לסוף חודש אפריל


09:07 ,16.04.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

בהמשך להיערכות המגזר הציבורי להמשך מתכונת העבודה המצומצמת בתקופה שלאחר חופשת הפסח, וזאת בהתאם להנחיות, הגיעו הממונה על השכר ויו״ר ההסתדרות להבנות באשר למתכונת העסקת עובדי המגזר הציבורי בתקופה שעד לתום חודש אפריל.

 

במסגרת הבנות אלו סוכם כי עובדים שאינם חיוניים ישהו בתקופה שבין ה- 17.4.20- 30.4.20 בחופשה בתשלום שכמחציתה על חשבון יתרת ימי החופשה הצבורה של העובד וכמחציתה על חשבון המעסיק. 

 

ההבנות מאפשרות למגזר הציבורי לשמור על רמת תפקוד השירות הציבורי ההולמת את העת הנוכחית, תוך הקפדה על ההגבלות שיחולו במשק ועל הנחיות הבריאות בנושא, והכל בראיה אחראית של תקציב המדינה בתקופה זו, ומתוך הבנה שהמגזר הציבורי חייב לתת כתף ולהיכנס תחת האלונקה בתקופת משבר מאתגרת זו.

 

ההסדר נועד לתת מענה לצרכי השעה, לשמור על רציפות ההעסקה של העובדים ולייצר ודאות לעובדים ולמעסיקים במגזר הציבורי.

 

כמו כן יחול ההסדר על המגזר הציבורי הרחב, ויכנס לתוקף לאחר אישור תקנות שעת חירום, ובהתאם להערכת המצב ולהחלטות שתקבל הממשלה בעניין.

 

יו״ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: ״מאז פרוץ המשבר, העובדים במשק הם נושאי הדגל של התקווה והערבות הדדית. לכולנו יש אחריות לאומית והמגזר הציבורי שהיה הראשון להירתם מתחת לאלונקה, ממשיך להיות שותף בנטל. אני גאה בכל העובדים - אלו שנדרשים להיות שם לילות כימים לשירות אזרחי ישראל בשעת החירום, וגם באלו שעוזרים להבטיח את עמידת המדינה באילוצים הכלכליים. ההסכם הנוכחי הינו ביטוי לרוח הסולידריות ונותן למשק זמן יקר נוסף שנדרש בעקבות הנחיות משרד הבריאות. אני מודה לממונה על השכר על שיתוף הפעולה. אין ספק שאנו עומדים כאן בפני אתגר גדול אבל בזכות האחריות המשותפת שגילו הצדדים, נעבור בשלום גם את התקופה הנוכחית״.

 

הממונה על השכר, קובי בר נתן: ״בשל התארכות הצפויה של ההגבלות בשל המצב הבריאותי וצמצום הפעילות במשק, עמד לנגד עינינו הצורך לייצר הסדר ראוי לעובדי המגזר הציבורי אשר יאפשר המשך תפקוד השירות הציבורי באופן המותאם לתקופה תוך שמירה על היציבות למעסיקים ולעובדים בתקופה זו, ותוך השתתפות בנשיאה בנטל של עובדי המגזר הציבורי.  אני מבקש להודות ליו״ר ההסתדרות אשר נרתם ליצירת הסדר בתנאים המורכבים הקיימים״.