ירידה חדה בגירעון המסחרי במחצית הראשונה של 2009

בחודש יוני 2009, הסתכם יבוא הסחורות ב-3.9 מיליארד דולר, יצוא הסחורות ב-3.7 מיליארד דולר, והגירעון המסחרי ב-0.2 מיליארד דולר


00:00 ,14.07.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש יוני 2009, הסתכם יבוא הסחורות ב-3.9 מיליארד דולר, יצוא הסחורות ב-3.7 מיליארד דולר, והגירעון המסחרי ב-0.2 מיליארד דולר.
 
בששת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם הגירעון המסחרי ב-0.3 מיליארד דולר בממוצע לחודש, 4.0 מיליארד במונחים שנתיים (הגירעון בשנת 2008 הסתכם ב-13.2 מיליארד דולר). הנתונים לשנת 2009 הנם נתונים ארעיים.
 
הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה).
 
סחר הסחורות ביוני 2009, הושפע בין היתר משינויים בערך הדולר של ארצות הברית לעומת המטבעות האחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש יוני 2009 המשיך הדולר של ארצות הברית להיחלש לעומת רוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לאירו נחלש הדולר של ארה"ב ב-3.1%, ביחס ללירה שטרלינג ב-6.3%, ביחס לפרנק השוויצרי ב-2.8% וביחס לין היפני ב-0.3%.
 
 
יבוא הסחורות
יבוא הסחורות ביוני 2009, הסתכם כאמור ב-3.9 מיליארד דולר. 40% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 17% היה יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 16% היה יבוא מוצרי צריכה, ו-27% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

נתוני המגמה,לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על האטה בקצב הירידה של יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). בחודשים אפריל- יוני ירד יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה) ב-13.4% בחישוב שנתי, לאחר ירידה 4.6% בממוצע לחודש (43.4% בחישוב שנתי) בינואר- מרס.
 
יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד באפריל- יוני ב-7.9% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 5.2% בממוצע לחודש (47.1% בחישוב שנתי) בינואר- מרס.
 
פירוט לפי קבוצות מראה על ירידה ביבוא מתכות אל-ברזליות (44.7%-), וביבוא תשומות לתעשיות הנייר (42.8%-). לעומת זאת, עלו יבוא תשומות לחקלאות (88.7%) ויבוא מתכות יקרות (24.3%).
 
יבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) ירד באפריל-יוני ב- 3.4% בממוצע לחודש (33.9% בחישוב שנתי). זאת, לאחר ירידה של 5.6% בממוצע לחודש (50.1% בחישוב שנתי) בחודשים ינואר - מרס. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-67% מיבוא מוצרי השקעה) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-4.8% בממוצע לחודש (44.8% בחישוב שנתי). יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד בחודשים אלו ב-2.7% בחישוב שנתי.
 
יבוא מוצרי צריכה ירד באפריל– יוני, על פי נתוני המגמה, ב-0.8% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 23.0% בחודשים ינואר – מרס. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה)ירד באפריל-יוני 2009 ב-11.3% בחישוב שנתי. עיקר הירידה היתה ביבוא כלי בית (14.1%-). לעומת זאת, יבוא מוצרי בני קיימה (ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה באותה תקופה ב-13.1%.
 
יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2009 ב-1.8 מיליארד דולר, לעומת 5.1 מיליארד דולר בחודשים המקבילים של שנת 2008.
 
יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בינואר-יוני 2009 ב-3.5 מיליארד דולר, נמוך ב-48.0% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.
 
 
יצוא הסחורות
יצוא הסחורות הסתכם בחודש יוני השנה ב-3.7 מיליארד דולר. 87% מסכום זה היה יצוא תעשייתי (למעט יהלומים), 11% יצוא יהלומים ו-2% הנותרים יצוא חקלאי.
 
בחודשים אפריל- יוני עלה יצוא הסחורות (למעט יהלומים). על פי נתוני המגמה ב-1.2% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 2.4% בממוצע לחודש (23.9% בחישוב שנתי) בחודשים ינואר - מרס.
 
פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית:
יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית, המהווה 51% מכלל היצוא התעשייתי (למעט יהלומים), עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-20.5% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 14.5% בינואר- מרס 2009. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה ביצוא ענף רכיבים אלקטרוניים ב-129.3%. לעומת זאת ירד יצוא ציוד תקשורת, בקרה, רפואי מדעי (13.7% בחישוב שנתי).
 
יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (28% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בחודשים אפריל-יוני ב-11.8% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.0% בממוצע לחודש (52.3% בחישוב שנתי) בינואר- מרס. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה ביצוא כימיקלים (23.9% בחישוב שנתי).
 
יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (15% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב- 10.0% בחישוב שנתי בהמשך לירידה של 7% בממוצע לחודש (58.0%- בחישוב שנתי) בחודשים ינואר-מרס. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא מתכת בסיסית (42.6%- בחישוב שנתי).
 
יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (6% מכלל היצוא התעשייתי), ירד באפריל-יוני ב-6.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 2.4% בממוצע לחודש (24.8% בחישוב שנתי) בחודשים דצמבר-מרס 2008.  נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה ביצוא ענף טקסטיל, הלבשה ועור (9.8% בחישוב שנתי).
 
יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בחודשים ינואר-יוני 2009, לפי נתונים מקוריים, ב-2.4 מיליארד דולר, לעומת 6.0 מיליארד דולר באותם החודשים אשתקד.
 
היצוא החקלאי הסתכם בששת החודשים הראשונים של 2009 ב-767 מיליון דולר (נתונים ארעיים), עלייה של 1.3% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2008. יצוא פירות עלה ב-24.4% ויצוא ירקות וגידולי שדה עלה ב-6.4%.  לעומת זאת ירד יצוא פרחים  ב-28.2%.