ברוש לשרים כחלון וכהן: דחו החלטת הוועדה להיטלי סחר

נשיא התאחדות התעשיינים טוען כי החלטת הוועדה נוגדת לחלוטין את מסקנותיו המקצועיות והמפורטות של הממונה על היטלי הסחר אשר קיים חקירה מעמיקה, סדורה ומקצועית


12:57 ,20.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש פנה הבוקר (ג׳) לשר האוצר משה כחלון ולשר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, וביקש מהם לנהוג באחריות ולדחות באופן גורף את המלצות הועדה המייעצת להיטלי סחר, שקראה שלא להטיל היטלי היצף על יבוא של מלט בהיצף לישראל.

 

לדבריו, ״החלטה משדרת מסר לפיו במדינת ישראל 2018 חוק הוא בגדר המלצה בלבד- והפרתו, אפשרית וראויה אם היא  מגשימה מטרה פופוליסטית לטווח קצר. זאת תוך רמיסה גסה של המשק המקומי וקיום סחר לא הוגן. כמו כן החלטת הוועדה נוגדת לחלוטין את מסקנותיו המקצועיות והמפורטות של הממונה על היטלי הסחר אשר קיים חקירה מעמיקה, סדורה ומקצועית בהתאם לחוק ולכללי ארגון הסחר הבינ״ל והגיע למסקנה חד משמעית כי אכן מתקיימים כל התנאים הנדרשים להטלת היטל וכי יש להטילו״.

 

במקביל קורא ברוש לשרים ״לאמץ את מסקנות הממונה על היטלי הסחר כלשונן ולהורות על הטלת היטל כנקבע במסקנותיו״. ברוש הוסיף וכתב כי הוא קיבל את התחושה שחברי הוועדה, משיקוליהם, סימנו מטרה ומצאו טיעונים מופרכים, על מנת לתמוך במטרתם בניגוד גמור לכל היגיון כלכלי ולטובת המשק והמדינה.

 

״זאת ועוד״ כתב ברוש, ״חמור מאוד בעיניי כי מבין חברי הועדה נמצא לנכון למנות בפועל שלשה נציגי ציבור בעלי זכות הצבעה בלבד. לא בכדי נקבע בחוק היטלי סחר כי הרכב הועדה יכלול שישה נציגי ציבור – מטרת חובה זו הינה להבטיח כי דיוני הועדה יתנהלו במקצועיות הראויה וכאשר טובת הציבור תעמוד לנגד עיניהם ולא שיקולים אחרים, פופוליסטיים ולא עניינים.  התעשייה, והמשק הישראלי בכללותו, לא יוכלו לקבל קביעה והחלטה אשר מהותה חיסול תעשיית הייצור המקומי כולה ותעשיית המלט בפרט. זאת, שעה שהמגמה העולמית נוקטת, באחריות יש לומר, גישה הפוכה לחלוטין לגישה הישראלית. לא יתכן כי תתנו ידכם לקידום מדיניות זאת על בסיס החלטה שגויה מיסודה״.