לין לרשות המסים: תמה הלגיטימציה לגבות אגרת מחשב ברשומוני יבוא

נשיא איגוד לשכות המסחר מזכיר כי גביית האגרה נמשכת מזה 24 שנים ולמעשה נועדה לתפעול מחשב ולמימון הוצאות הקשורות בהעלאת שער עולמי לאוויר. ״פיתוח המערכת הושלם והמערכת החלה לפעול״


10:13 ,21.01.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

נשיא איגוד לשכות המסחר עו״ד אוריאל לין שלח לאחרונה מכתב למנהל רשות המסים ובו בקשה לביטול אגרות מחשב ברשומוני/ הצהרות יבוא. לטענת לין, עם עלייתה לאוויר של מערכת המכס ״שער עולמי״ הגיעה לסופה הלגיטימציה בגביית אגרת המחשב בהצהרות היבוא. ״נוכח העובדה שפיתוח המערכת הושלם והמערכת החלה לפעול, אודה על ביטול האגרה״, כותב לין במכתב שעותקים ממנו נשלחו אמיר שני, יו״ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ״ל, המשמש גם כסגן נשיא לשכת המסחר.

 

לין שב ומזכיר במכתבו כי ״עם עליית שער עולמי עולות אף העלויות המושתות על המגזר העסקי. המכס דורש מעמילי המכס תשומות עבודה גבוהות יותר ויותר מידע. מסוף מטענים ממן כבר הודיע ליבואנים וליצואנים על העלאת עמלה. לא ייתכן כי המגזר העסקי יספוג גם את האגרה הייעודית וגם את תוספת העלויות להפעלת שער עולמי״.

 

לין מזכיר למנהל רשות המסים כי מינהל המכס גובה אגרת מחשב בסך של 36 שקל בכל רשומוני / הצהרות היבוא על טובין שערכם עולה על 1,000 דולר ואגרה בסך של 18 שקל עבור טובין שערכם נמוך מ-1,000 דולר. אגרה זו, מזכיר לין, נקבעה בהתאם לתקנות המכס התשס״ד 2004. ״בפועל״, כותב לין, ״נועדה גביית האגרה לתפעול מחשב בכפוף לתיקון מספר 3 הנ״ל משנת 1983. היא נועדה גם לממן הוצאות נוספות הכרוכות בארגון מהלך שער עולמי״.

 

גביית האגרה, מדגיש לין, מתבצעת כאמור מאז שנת 1983, כלומר מזה 24 שנים. במהלך תקופה זו גבתה המדינה מקהיליית העוסקים בסחר חוץ סך כולל של למעלה מ-1.2 מיליארד שקל, בהנחה כי מספר רשומוני היבוא השנתי המשלמים את שיעור האגרה המירבי הינו כ-1.5 מיליון.

 

מרשות המסים נמסר בתגובה כי פנייתו של לין התקבלה במשרדי הרשות.