סוכני המכס מוחים בפני המכס על פרקטיקת ״עיכוב טובין עד לתשלום כופר״

במכתב ששלח עו״ד גרוסמן, היועץ המשפטי של ארגון סוכני המכס, ליועץ המשפטי של רשות המסים הוא מלין על נוהל שקיים במספר בתי מכס לפיו לפיו סחורה מעוכבת בבית המכס בעקבות דרישה לתשלום כופר מסוכן המכס ומבקש להיפגש עם נציגי מינהל המכס בהקדם


11:06 ,14.02.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

עו״ד שמוליק גרוסמן, היועץ המשפטי של ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ״ל, פנה במכתב לעו״ד אורי קלינר, היועץ המשפטי של רשות המסים, והלין על נוהל הקיים במספר בתי מכס בארץ לפיו סחורה מעוכבת בבית המכס בעקבות דרישה לתשלום כופר מסוכן המכס.

 

לדברי עו״ד גרוסמן, בחלק מבתי המכס נוצרה פרקטיקה במסגרתה נעשה שימוש בסמכות הכופר, וזאת, לדבריו באופן ״בלתי ראוי, בלתי מידתי, בלתי הוגן ומנוגד לפקודת המכס ולכוונת המחוקק״.

 

עו״ד גרוסמן מביא במכתבו דוגמה של אירוע במסגרתו, בשל טעות בהקלדת נתונים בהצהרת היבואן, נוצר חסר בתשלום מסים בסך של 25 אלף שקל. עם גילוי החוסר – אשר שולם במלואו, ובאופן מיידי לרשות המסים  – הודיע בית המכס לסוכן המכס כי אותה טעות טכנית היא למעשה עבירה פלילית על פי הוראות סעיף 212 לפקודת המכס, ועבירה על פי סעיף 212 (א)(1) לפקודה הדן בהשתמטות מתשלום מכס שיש לשלמו. בעקבות כך הציב בית המכס לסוכן שתי אפשרויות בחירה: להודות מיידית בביצוע העבירה הפלילית ולשלם כופר – בגדר תשלום קנס שאינו מוחזר לסוכן המכס, או להימנע מההודאה בביצוע העבירה הפלילית ומתשלום הכופר אך שחרור הטובין מעוכב עד למועד לא ידוע בהתאם לדיון שתקיים בנושא ועדת היבוא של בית המכס.

 

עו״ד גרוסמן מציין במכתבו ליועץ המשפטי של רשות המסים כי ״אנו סבורים כי הפרקטיקה המתוארת לעיל היא בלתי ראויה, מנוגדת הן להוראות לפקודת המכס והן לכוונת המחוקק״ ומציין כי ״הפרקטיקה של עיכוב הטובין מציבה למעשה את סוכן המכס במצב של חוסר ברירה.. אחרת הוא מסתכן בגרימת נזקים כבדים ללקוחו – היבואן״.

 

עו״ד גרוסמן אף מזכיר במכתבו את תיקון מס׳ 28 לפקודת המכס הכולל את פרק 13א׳ שכותרתו ״אמצעי אכיפה מינהליים״ המסדיר את נושא העיצומים הכספיים ואף מקנה לסוכן המכס זכות טיעון כמו גם זכות ערעור לבית המשפט השלום – זכויות אשר נשללות לחלוטין במסגרת הפרקטיקה של עיכוב טובין, פרקטיקה המאלצת אותו להודות מיידית בביצוע עבירה פלילית ולשלם כופר כדי לאפשר את שחרור הטובין.

 

עו״ד גרוסמן מציין כי הסדר העיצומים הכספיים היה אמור להיכנס לתוקף בחודש אוגוסט  2018 אולם התקנתן של תקנות אלו מתעכבת מסיבות שונות.

 

עו״ד גרוסמן מבקש כי נציגי ארגון התאגידים ייפגשו בהקדם עם נציגי מינהל המכס על מנת לדון בנושא המתואר ובהסדרתו.