עלייה של 72% ביבוא כלי רכב מסחרי

בחודש מאי 2021 נרשם יבוא בהיקף של 24,151 כלי רכב פרטיים לעומת 7,088 במאי 2020, עלייה של 240.7%. מתחילת השנה יובאו 4,902 כלי רכב מסחריים


11:05 ,09.06.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה נתונים אודות יבוא מוצרים בני קיימא. על פי הנתונים, בחודש מאי 2021 נרשם יבוא בהיקף של 24,151 כלי רכב פרטיים לעומת 7,088  במאי 2020, עלייה של 240.7%.

 

יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-904 כלי רכב לעומת 348 במאי 2020, עלייה של 159.8%. העלייה החדה ביבוא כלי רכב נובעת מיבוא נמוך של כלי רכב במאי 2020 בעקבות פינוי המחסנים בנמלים במרץ 2020 לצורך קליטת סחורות חיוניות במצב חירום.

 

היבוא במאי 2021 הנו בהיקף גבוה מהממוצע לחודש רגיל. זאת למרות הקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2020 ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק והעלאת מס הקנייה על רכב היברידי. היבוא הגבוה יחסית מוסבר על ידי השלמת יבוא כלי רכב לאחר מחסור כלל עולמי בייצור חלקים לרכב, בעקבות המשבר, שהשפיעו על אספקת כלי הרכב ב-2020.

 

בחודשים ינואר - מאי 2021 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-101,228 לעומת 68,636 בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של 47.5%. יבוא כלי רכב מסחרי עלה באחוז משמעותי אף יותר בשיעור של 71.9% והגיע להיקף של 4,902. העלייה הגבוהה ביבוא רכב מסחרי מוסברת בחלקה על ידי עלייה בביקושים לרכבי היסעים. נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מיולי 2020.

 

סה״כ ערך כלל היבוא בחודש מאי 2021 הסתכם בכ-6.8 מיליארד דולר, עלייה של 44.4% לעומת ערך היבוא במאי 2020. הגידול נובע מיבוא נמוך במאי 2020 כתוצאה מצמצום משמעותי בפעילות של המשק ויבוא נמוך במיוחד של כלי רכב. נתוני מגמה מצביעים על עלייה מתונה בערך יבוא החל מיולי 2020.