רשות המסים: עלייה של 7% ביבוא כלי רכב במהלך 2019

במהלך דצמבר הסתכם יבוא כלי רכב ב-58,640 כלי רכב, לעומת 24,654 כלי רכב בתקופה מקבילה אשתקד - גידול של 137.9%. הגידול הגבוה מוסבר בחלקו ביבוא מוגבר של כלי רכב היברידיים כתוצאה משינוי המס


13:03 ,07.01.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה הבוקר נתונים אודות יבוא של מוצרים ברי קיימא למדינת ישראל במהלך דצמבר 2019 וכן עבור 2019 כולה.

 

מהנתונים של רשות המסים עולה כי היקף יבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2019 הסתכם ב-285,816 כלי רכב, לעומת 267,070 כלי רכב ב-2018, עלייה של 7%. עם זאת, ההכנסות ממס קנייה מיבוא כלי רכב עלו בשנת 2019 בשיעור מתון יותר של 0.8%. התמתנות בהכנסות ממס קנייה נובעת בחלקה משינוי בהרכב היבוא של כלי רכב, כאשר אחוז כלי הרכב ההיברידיים בעלי שיעור מס נמוך (30%) גדל בשנת 2019. השינוי בהרכב נובע בחלקו מיבוא גבוה במיוחד של כלי רכב היברידיים בדצמבר 2019, כתוצאה משינוי שיעור מס הקנייה שנכנס לתוקף החל מה-2.1.2020.

 

סיבה נוספת לעליה המתונה בהכנסות ממס קנייה של כלי רכב נוסעים, ביחס לעלייה הגבוהה בכמות, היא יבוא דגמים של כלי רכב בחודש מרץ שהמס עליהם עודכן כלפי מעלה כתוצאה מעדכון נוסחת מיסוי ירוק החל מה- 1.04.19. כלומר אם דגמים אלה היו מיובאים ב- 01.04.2019 היו משלמים עליהם מס גבוה יותר.

 

בדצמבר 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-58,640 כלי רכב, לעומת 24,654 כלי רכב בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 137.9%. הגידול הגבוה מוסבר בחלקו, כאמור, על ידי  יבוא מוגבר של כלי רכב היברידיים כתוצאה משינוי המס. בשנת 2019 יבוא הרכב המסחרי הסתכם ב-10,395 כלי רכב, ירידה של 3.1% לעומת שנת 2018. מרשות המסים נמסר כי נתוני מגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2019.

 

סה״כ ערך היבוא בשנת 2019 הסתכם ב-72 מיליארדי דולר, עלייה של 0.8% לעומת 2018. נתוני המגמה בשנת 2019 מצביעים על יציבות בערך היבוא לאורך השנה.