שינויים משמעותיים בפקודת המכס

תזכיר החוק שפורסם לאחרונה כולל תיקונים טכנים, חלקם נוגעים ישירות לסוכני מכס, יבואנים, יצואנים, חברות ספנות ומחסנים


11:47 ,23.06.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

לראשונה מזה עשרות שנים צפוי שינוי יסודי ומשמעותי בפקודת המכס ובדינים הקשורים אליה.

 

בימים אלו פורסם תזכיר החוק להערות. התזכיר כולל תיקונים טכנים רבים, שמטרתם להטמיע את מערכת שער עולמי החדשה של מינהל המכס. בנוסף כולל התזכיר תיקונים ותוספות מהותיים ובעלי השלכה רחבה על כלל העוסקים בסחר בינלאומי.

 

שינוי משמעותי אחד, המתייחס לסוכני מכס, יבואנים, יצואנים, חברות ספנות ומחסנים, הוא הוספת פרק המסמיך את מינהל המכס להטיל עיצומים כספיים בשל אי עמידה בהוראות מסוימות בפקודה, כגון מועדים להמצאת מסמכים וכו'.

 

כך, למשל, במקרה שהומצאו תעודת מקור/מסמך העדפה שנפסלו (מסירת ידיעה שאינה נכונה), ניתן להטיל עיצום כספי בגובה 20% מהחסר,  עד לגבול של 200 אלף שקל, בנוסף לדרישת החסר.

 

לא נקבעו בתזכיר החוק קריטריונים להפעלת שיקול הדעת של מינהל המכס להטלת העיצום הכספי. במקרה של מיצוי ההליכים מולו, ניתן לפנות בערעור לבית המשפט.