‏‏‏‏‏‏‏‏המשרד להגנ״ס: תרגיל לאומי לטיפול בזיהום ים מנפט

במסגרת פעילות הטיפול בכלי השיט ובשפך השמן יתבצעו מגוון פעילויות ברמה המקומית, הרמה הלאומית והרמה הבינלאומית. התרגיל יתקיים במפרץ אילת וצפויה תנועה ערה של כוחות יבשה, כלי שיט וכלי טיס


11:04 ,16.12.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

המשרד להגנת הסביבה יקיים היום ומחר (בימים ב׳ וג׳) תרגיל לאומי רחב היקף לטיפול בזיהום ים מנפט במפרץ אילת. כתוצאה מהתרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות יבשה, כלי שיט וכלי טיס. התרגיל הלאומי משותף ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה ולמחזיקי תכניות החירום המפעליות והמקומיות במפרץ אילת.

 

התרגיל שיקיים המשרד להגנת הסביבה יכלול הפעלת יכולות רבות ויבוצע בהשתתפות פעילה של גופים רבים ושונים ובהם רשויות מקומיות, חיל הים, מפעלים וגורמים בינלאומיים. התרגיל ידמה תרחיש של אירוע במכלית, בעקבותיו זורם דלק כבד למפרץ אילת, המזהם שטחים נרחבים בים ובחופים.

 

לנוכח ממדי האירוע בתרחיש, בתרגיל יוכרז על אירוע לאומי (דרגה Tier 3). במסגרת פעילות הטיפול בכלי השיט ובשפך השמן יתבצעו מגוון פעילויות ברמה המקומית, הרמה הלאומית והרמה הבינלאומית ובהן: הפעלת מטה החירום הלאומי לטיפול באירועי זיהום ים בשמן כפי שנקבע בתוכנית החירום הלאומית (תלמ״ת); פתיחת חדר המצב בחיפה ואילת; קבלת תמונת מצב על ידי טיסות סיור בלתי מאוישים (כטב״מים); הפעלת מערכי תגובה לזיהום ים בשמן הכוללים כלי שיט המפעילים ציוד ייעודי לחסימת השמן ושאיבתו; הפעלת מרכז פיקוד ושליטה ימי מספינת הפיקוד; טיפול וניקוי בחופים מזוהמים באמצעות הפעלת ציוד וכוח אדם; העברת עדכונים לגורמים בינלאומיים ואזוריים.

 

אירועים ותקלות שבהן מעורבות מכליות נפט, הם אחד מהגורמים המרכזיים לגרימת זיהומים חמורים של הים בשמן. תאונות כגון אלו שהתרחשו בעולם זיהמו את הסביבה הימית והחופית באופן שהיווה אסון אקולוגי בעל השפעה נרחבת על בעלי חיים ימיים וחופיים, דיג ותשתיות יבשתיות וימיות. אמנות בינלאומיות ואזוריות להיערכות לטיפול בזיהום ים בשמן התבססו בחלקן על מסקנות שעלו מתקריות זיהום הים בשמן ברחבי העולם.