ועדת השרים לחקיקה אישרה פה אחד תיקונים בחוק ההגבלים העסקיים

התיקונים כוללים אפשרות פיקוח של רשות ההגבלים על הסכמים בין חברות תעופה זרות שעלולות לחבל בתחרות בישראל ואפשרות לצרכן שנפגע על ידי הפרת חוק ההגבלים לתבוע פי שלוש מהנזק


00:00 ,15.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

שר הכלכלה נפתלי בנט העביר בוועדת השרים לחקיקה תיקונים לחוק ההגבלים העסקיים, שאושרו פה אחד.

עיקרי התיקונים כוללים את יצירת האפשרות שרשות ההגבלים העסקיים תפקח על הסכמים בין חברות תעופה זרות שעלולים לפגוע בתחרות בישראל ובצרכנים בישראל, ושיפור יכולתם של צרכנים פרטיים וחברות שניזוקו לתבוע גופים עסקיים על הפרת חוק ההגבלים העסקיים. החלת חוק ההגבלים העסקיים חלה על חברות תעופה זרות.

חוק ההגבלים העסקיים כיום קובע פטור מפרק ההסדרים הכובלים להסדרי תובלה אווירית בין חברות תעופה זרות בתנאים מסוימים. החוק אינו פוטר הסדר שמערב חברה ישראליות, או הסדר בין חברות זרות, שעניין עיקרי בו הוא תובלה אווירית לישראל או ממנה.

כך נוצר מצב לפיו שתי חברות זרות, שמקיימות ביניהן הסדר שעלול לפגוע בתחרות על ליבו של הנוסע הישראלי, יזכו לפטור גורף מפרק ההסדרים הכובלים, כאשר הקו לישראל וממנה הוא חלק קטן מהסכם בינלאומי רחב בין החברות הזרות.

השינוי בחוק יבטיח כי גם הסכמים כאלו יהיו תחת פיקוחה של רשות ההגבלים העסקיים, אשר תוכל לבחון את חוקיותם על פי חוק ההגבלים העסקיים. בנוסף, תיקון החוק יבטיח כי ייווצרו תנאי תחרות שווים יותר בין חברות ישראליות וחברות זרות.

התיקון לעידוד תביעות על ידי צרכנים וחברות שניזוקו כולל את היכולת לתבוע פי שלוש מהנזק. על פי התיקון בהצעת החוק, מעתה צרכנים וחברות שניזוקו מהפרת חוק ההגבלים העסקיים, כגון קרטלים וניצול לרעה על ידי מונופולים, יוכלו לקבל בתביעות פרטיות פיצוי מוגדל בגובה של פי שלוש מהנזק שנגרם להם.

התיקון נועד לעודד גורמים פרטיים לתבוע את מפרי החוק ולבסס היטב את תביעתם, וכך לייצר הרתעה משלימה חשובה לפעילותה של רשות ההגבלים העסקיים לאכיפת החוק.