נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל ללוכסמבורג

סעיפי האמנה מתייחסים לכל סוגי הפעילות הכלכלית, כגון: הכנסהממקרקעין; הכנסות מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינ"ל; הכנסה מדיבידנדים, ריביתותמלוגים; הכנסות של שכירים ועצמאים; הכנסות של מגזרים ספציפיים, ביניהם: עובדי מדינה, סטודנטים, מרצים, ספורטאים ואמנים


00:00 ,15.12.2004 מאת: מערכת פורט2פורט

סגן ראש הממשלה ושר החוץ, סילבן שלום, חתם אתמול (14/12), בבריסל עםשר החוץ של לוכסמבורגJEAN ASSELBURN על אמנה למניעת כפל מס בין שתי המדינות.
 
האמנה כוללת הוראות שונות שמטרתן למנוע כפל מס לגבי יחידים או חברותתושבי ישראל או לוכסמבורג, או שתי המדינות. האמנה חלה על מיסים על הכנסה ועל הוןללא התחשבות בדרכי הטלתם.
 
האמנה מונעת גביית כפל מס על ידי קביעת כללים לגבי זכות המיסוי שלכל אחת מהמדינות וע"י חיוב מדינה לתת, במקרים מסוימים, זיכוי בשל המיסים ששולמובמדינה השניה.
 
סעיפי האמנה מתייחסים לכל סוגי הפעילות הכלכלית, כגון: הכנסהממקרקעין; הכנסות מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינ"ל; הכנסה מדיבידנדים, ריביתותמלוגים; הכנסות של שכירים ועצמאים; הכנסות של מגזרים ספציפיים, ביניהם: עובדי מדינה, סטודנטים, מרצים, ספורטאים ואמנים.
 
בנוסף, האמנה קובעת הוראות אי-הפלייה: אזרחיה של מדינה אחת לא יהיוכפופים במדינה השנייה למיסים השונים או המכבידים יותר מהמסים שאזרחי אותה מדינהכפופים להם. כן כוללת האמנה הוראות המאפשרות חילופי מידע בין רשויות המס.

האמנה תקל על יחידים וחברות ישראליות הפועלים בלוכסמבורג וכן עליחידים וחברות מלוכסמבורג הפועלים בישראל על ידי הענקת הטבות מס, ותעודד פעילותמשותפת ועסקאות משותפות של חברות ויחידים בשתי המדינות.
 
האמנה כפופה לאשרור הממשלה.