שלמה שרון לשר האוצר: מורת רוח בעקבות המלצות ועדת סוארי

יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים מציין במכתבו לשר בר-און כי אין כל סבירות בהמלצות ועדת סוארי להכפיף את מינהל המכס והמע"מ למנהל רשות המסים. טוען: "בישראל צריכה להיות מערכת מכס עצמאית וחזקה המסוגלת לתת מענה בזמן אמת לבעיות הסחר הגלובליות"


00:00 ,23.10.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים מציין במכתבו לשר בר-און כי אין כל סבירות בהמלצות ועדת סוארי להכפיף את מינהל המכס והמע"מ למנהל רשות המסים. טוען: "בישראל צריכה להיות מערכת מכס עצמאית וחזקה המסוגלת לתת מענה בזמן אמת לבעיות הסחר הגלובליות"
 
שלמה שרון, יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, הוציא הבוקר מכתב לשר האוצר רוני בר-און בו הוא מביע את מורת הרוח הרבה בה התקבלו המלצות ועדת סוארי על ידי חברי הארגון בראשו הוא עומד.
 
לטענת שרון, ההחלטה לפצל מחדש את רשות המסים לשני אגפים נפרדים הינה נכונה אולם "אין כל סבירות בכך שהוועדה ממליצה להכפיף את מינהל המכס והמע"מ למנהל רשות המסים". שרון כותב כי "נכון יהיה, לדעתנו, לחזור למתכונת הישנה לפיה פועל מינהל המכס כגוף עצמאי לחלוטין, המשרת בעיקר את קהיליית סחר החוץ הישראלית".
 
שרון מציין כי חברי הארגון מכירים בעובדה כי תפעול מערכת המכס חייבת להישאר תחת משרד האוצר, ו"זאת בעיקר כדי שלא להפריד באחריות שבין מדיניות שיעורי המס ותפעול מערכות המכס". הפרדה כזו תביא, לדעת חברי הארגון, לפיצול אחריות ויצירת ויכוחים אינסופיים כמו גם שורה של אי הבנות ממנה תסבול קהיליית העוסקים בסחר חוץ.
 
שרון מציין במכתבו לשר, אשר עותקים ממנו הועברו לאוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שרגא ברוש,  נשיא התאחדות התעשיינים בישראל, ואל ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר, כי כל מערכות המיסוי העקיף ( מכס, מס קניה ומע"מ) קשורות קשר הדוק לניהול סחר החוץ וכפופות לאמנות ולחוקים בינלאומיים - בניגוד למיסוי הישיר.
 
לדברי שרון, בתוך משרד האוצר, תפעול המכס – כמו מסים עקיפים אחרים – חייבים להישאר תחת המטריה של מינהל המסים אולם בניהול נפרד ועצמאי ולא במסגרת אחריות נציבות מס הכנסה וזאת מהסיבות הדורשות התנהלות שונה לחלוטין בשתי מערכות המס: המיסוי העקיף נוגע אך ורק לעוסקים בפועל ולא לכל האוכלוסייה, קיימים קשרי גומלין הדוקים בין מערכות המיסוי העקיף, העוסק נזקק לשירותי המסים העקיפים בפעילות היומיומית, ביצוע יבוא ויצוא, תפעול סחורות הנמלים ובמחסני הערובה, טיפול בנכנסים וביוצאים מהארץ.
 
המיסוי העקיף, בניגוד למיסוי הישיר, מזכיר שרון, כפוף, לאמנות בינלאומיות. בשל כך, מדגיש שרון, החשיבה המקצועית וההערכות הנוגעת לנושאי המכס שונים מאלו של מס ההכנסה.
 
לדברי שרון, תפעול שירותי המכס מחייב תיאום בין מערכות מיסוי, ניהול סחר חוץ ולוגיסטיקה, רגישותו והתאמתו להתפתחויות בעולם חיוניים בעידן הגלובליזציה ואין לכך כל קשר עם נושאי המיסוי הישיר ולכן גוף זה חייב להמשיך ולפעול באופן עצמאי .
     
שרון מציין כי כיום נדרש מינהל המכס להקדיש משאבים אנושיים וכספיים בהתאמת מערכות אבטחת שרשרת האספקה הישראליות לאלו הנהוגות במדינות העולם, על פי סטנדרטים בינלאומיים. "שילובו וחשיבותו של מינהל המכס ביצירת התנאים לביצוע יצוא, בעידן הדורש בקרה ביטחונית צמודה על שרשות האספקה, אינו חלק ממערך המסים הישירים ומחייב בידול מוחלט של מינהל המכס משאר אגפי המסים".
 
 
שרון מציין כי גם עצמאותו של המכס הישראלי חשובה גם בנושא אכיפת האמנות הבינלאומיות המתייחסות לסוגיית הקניין הרוחני. המכס הישראלי, כותב שרון, משמש כגורם האכיפה בישראל והדבר מחייב עצמאות תפקודית ותקציבים מתאימים. שרון מדגיש כי ממשלות בעולם בכלל, וארה"ב בפרט, עוקבות מקרוב אחר ההתנהלות הישראלית בכל הנוגע לאכיפת האמנה הבינלאומית בנושא זה.
 
שרון מוסיף ומציין כי גם פעילות המכס בנושא הלבנת הון מחייבת עצמאות והקצאת משאבים נאותים אשר "ספק אם יתקבלו במסגרת רשות מסים מאוחדת".
 
שרון מדגיש במכתבו לשר האוצר כי הנהלת ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל וחבריו, כמו גם קהיליית היצוא והיבוא, היו רוצים לראות בישראל מערכת מכס עצמאית וחזקה המסוגלת לתת מענה בזמן אמת לבעיות הסחר הגלובליות. לדברי שרון, לידי שר האוצר נפלה "הזדמנות פז" לקבל החלטות אשר ישפיעו על המשך התנהלות מערכת המכס בשנים הבאות, ומן הראוי שהנקודות שהועלו "יובאו בחשבון תוך ראייה מרחבית של מיקומה של מדינת ישראל כצומת מסחרית אזורית, המחייבת מערכת מכס עצמאית ויעילה".

טרם התקבלה תגובת משרד האוצר לדברים.