משרד הכלכלה: עלייה של 6.5% ביצוא מישראל

יצוא הסחורות ללא יהלומים עלה במהלך הרבעון הראשון של השנה והסתכם ב-12.6 מיליארד דולר. יצוא הרכיבים עלה בשיעור חד של כ-60%, היצוא החקלאי ירד ב-9%


13:38 ,01.05.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הצמיחה המהירה שאפיינה את היצוא מישראל בשנת 2017 נמשכת גם ב-2018. במהלך הרבעון הראשון של השנה עלה יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של 6.5% בהשוואה להיקפו ברבעון הראשון אשתקד והוא הסתכם בכ-12.6 מיליארד דולר, כך עולה מניתוח שנערך ביחידה הכלכלית במכון היצוא ובמשרד הכלכלה. יצוא הסחורות, כולל יצוא היהלומים הסתכם בכ-14.5 מיליארד דולר – עלייה של 1.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

 

עוד עולה מניתוח סיכום הרבעון כי היצוא החקלאי ירד בשיעור של כ-9% במהלך תקופה זו, להיקף של כ-435 מיליון דולר. יצוא הרכיבים שרשם ירידה חדה של כ-19% במהלך 2017 (בעיקר בגלל שדרוג קו היצור במפעלי אינטל), עלה בשיעור חד של כ-60% בהשוואה להיקפו ברבעון הראשון אשתקד, להיקף של כ-1.5 מיליארד דולר (ולמעשה השתווה ליצוא בענף התרופות). יצוא הכימיקלים שעלה ב-2017 בשיעור של כ-13%, רשם גם במהלך הרבעון הראשון של 2018 גידול של כ-18% בהיקפים (הסתכם בכ-2.3 מיליארד דולר). 

 

בניגוד למגמה שאפיינה את היצוא במהלך 2017, בו הושפע יצוא הסחורות לחיוב הודות לגידול ביצוא התרופות ולשלילה עקב הירידה ביצוא הרכיבים האלקטרונים -ברבעון הראשון של 2018 התהפכה המגמה. יצוא התרופות שבסיכום 2017 עלה בשיעור של כ-9% (להיקף שיא של כ-7.5 מיליארד דולר), ירד ברבעון הראשון של השנה בשיעור של כ-14% והסתכם לכ-1.5 מיליארד דולר. 

 

היצוא ביתר ענפי התעשייה התאפיין במגמה חיובית מובהקת ולמעשה מלבד הירידה ביצוא כלי הטיס, נרשמה עלייה גורפת בכל ענפי היצוא העיקריים. 

 

מבין ענפים אלו: יצוא ציוד אלקטרוני, מחשוב, אופטי ורפואי – מדד הליבה של יצוא ההיי-טק, בו מרוכזת עיקר פעילותן של רוב החברות במגזר ההייטק התעשייתי – עלה בשיעור של כ-14% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכם בהיקף של כ-2.3 מיליארד דולר; יצוא מכונות וציוד - הכולל בין השאר יצוא מכונות בתחום האגרו-טכנולוגיה, אנרגיה חלופית ונקייה, השקיה, מזון, דפוס ורובוטיקה– עלה בשיעור של כ-12% והסתכם בכ-1.55 מיליארד דולר; יצוא כלי טיס והובלה (הנתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה עקב אופי העסקאות והחוזים הנחתמים ביצוא הענף), ירד בשיעור חד של כ-29% להיקף של כ-715 מיליון דולר, יצוא מוצרי גומי ופלסטיק עלה בשיעור יפה של כ-11% להיקף של כ-640 מיליון דולר, יצוא ציוד חשמלי - הכולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות חשמל ואלקטרוניקה – רשם ב-3 החודשים האחרונים גידול של כ-3.5% בהשוואה להיקפו אשתקד והסתכם בהיקף יצוא של כ- 260 מיליון דולר, יצוא המתכות ומוצרי המתכת עלה בשיעור של כ-13% להיקף של כ-190 מיליון דולר, ויצוא מוצרי עץ ונייר עלה בכ-5% להיקף של כ-140 מיליון דולר.