איגוד לשכות המסחר: יש לשנות דרך קבע את משטר המס על הדלק
05.09.23
איגוד לשכות המסחר: יש לשנות דרך קבע את משטר המס על הדלק
אוריאל לין: ״אסור שהמיסוי על הדלק יעלה על 50% ממחירו לצרכן. קביעת נוסחה חדשה וקבועה למחיר הדלק תשמור על יציבות מחיר הדלק לצרכן ועל רמת הכנסות המדינה ממסי דלק לטווח ארוך״
רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים
05.09.23
התעשיינים: ״כלי העלאת הריבית מיצה את עצמו״
נשיא התאחדות התעשיינים רון תומר על ההחלטה שלא להעלות את הריבית: ״החלטה מושכלת ובריאה. כלי העלאת הריבית מיצה את עצמו״
גבי בן הרוש. האחריות הינה על שר האוצר ואנשי משרדו
04.09.23
בן הרוש נגד משרד האוצר: לא מבינים את משמעות התייקרות הסולר
לטענת יו״ר איגוד המובילים והמסיעים המשך המדיניות שמפלה לרעה רכבי עבודה ומייקרת את מחירי הסולר, אשר מהווים למעלה מ-35% מתשומות ההובלה, משמעותה אובדן דרך של תכנון המשק ואטימות מקצועית
אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר
03.09.23
לין: ״אין מקום להעלאת ריבית נוספת״
לדברי נשיא איגוד לשכות המסחר ״חלק גדול מכושר הקנייה של הציבור ומשלמי המשכנתאות מופנה כיום להחזר חובות במקום לצריכה. תהיה זו שגיאה חמורה לחשוב שיש להעלות את הריבית נוכח היחלשות השקל וייקור מוצרי היבוא״
צפי לגידול של 5.3% במכירות רשתות השיווק בחגי תשרי
30.08.23
צפי לגידול של 5.3% במכירות רשתות השיווק בחגי תשרי
על פי נתוני איגוד לשכות המסחר, הגידול צפוי במכירות של רשתות השיווק השונות בתחומי המזון, ההלבשה, מוצרי בני קיימא וכלי בית
איגוד לשכות המסחר תוקף את הממשלה עם פרסום דוח ה- OECD
27.08.23
איגוד לשכות המסחר תוקף את הממשלה עם פרסום דוח ה- OECD
אוריאל לין: אין התמודדות עם עלויות הנמלים המוטלות על היבוא שהיקפו מתקרב כבר ל-400 מיליארד ש״ח בשנה, אין הפחתה אמיתית של עול הרגולציה ואין התמודדות עם שיטת המיסוי המטילה מס בלתי פוסק על רכיב ההתייקרות
אוריאל לין, נשיא איגוד לשכת המסחר
23.08.23
לין: ״הגיע הזמן לבחון ביסודיות את מדיניות בנק ישראל״
אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בביקורת חריפה על נגיד בנק ישראל: ״הנגיד צריך להסביר בבירור את המדיניות אותה הוא מנהל הפוגעת במגזר העסקי, במשקי הבית ובנוטלי המשכנתאות״
עלות הביורוקרטיה לעסקים קטנים: 3700 ש״ח בממוצע חודשי
09.08.23
עלות הביורוקרטיה לעסקים קטנים: 3700 ש״ח בממוצע חודשי
בדיקת איגוד לשכות המסחר חושפת את ״תג המחיר״ של הבירוקרטיה לפיו עסק קטן בישראל מוציא בכל חודש כ-3,700 ש״ח בהתמודדות עם עול הדיווחים לרשויות השונות