האוצר: נחתמו צווים הקובעים הטבת שימוש מצטברת למוניות דיזל ולמוניות היברידיות
01.01.19
האוצר: נחתמו צווים הקובעים הטבת שימוש מצטברת למוניות דיזל ולמוניות היברידיות
הצווים קובעים כי ערך הרכב לצורך השלמת המסים, בעת מכירת המונית לגורם חיצוני בתום השימוש כמונית, יהיה נמוך מערך הרכב של מונית דיזל שאינה זכאית להטבה, ואף ייקבע כאפס לאחר 36 חודשי שימוש
בית המשפט: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קנייה
22.06.17
בית המשפט: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קנייה
היבואן טען כי הנחיית רשות המכס ולפיה חל איסור לייצא ולייבא את אותם המכשירים על מנת לקבל זכאות להשבת המס, ניתנה שלא כדין והוא עתר לבטלה
לא יושבו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
01.02.17
לא יושבו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
האם יבואן רשאי להשבת מסים כאשר הטובין המיובאים נותרו פיזית במחסני המכס וטרם נמכרו, אך כבר הוצא והותר רשומון, ונקבע תשלום מס אשר גם שולם?
רשות המסים: ממצאים לעבירות מס בתחום "הסדר הסולר"
25.12.16
רשות המסים: ממצאים לעבירות מס בתחום "הסדר הסולר"
במסגרת מבצע מע"מ ארצי נערכו 419 ביקורות אצל עוסקים מתוכם עלו ממצאים כספיים ראשונים בקרב 51% מהם, בהיקף כולל של כ-40 מיליון שקל. 113 מיליון שקל נגבו מחייבים ומסרבני מס
ביהמ"ש: אין לחלט את מלוא סכום הערבויות במקרה של גרעון מס קנייה
15.08.16
ביהמ"ש: אין לחלט את מלוא סכום הערבויות במקרה של גרעון מס קנייה
קבע כי במקרה ספציפי זה קיימות "נסיבות מיוחדות" המאפשרות לשקול לעכב מימוש של חלק מהערבויות, לכל הפחות
לא יינתן הישבון על גרוטאות ברזל שמקורן בכלי רכב
15.12.14
לא יינתן הישבון על גרוטאות ברזל שמקורן בכלי רכב
נדחתה תביעה של יצואן גרוטאות מתכת נגד רשות המכס, לאחר שנקבע שהתביעה אינה עונה על הדרישות לקבלת הישבון של מסי יבוא
חיי מדף
04.11.13
חיי מדף
בית המשפט העליון דחה ערעור שהגישה חברת גוטקס, שביקשה לקבל הישבון מסים הגין בגדים שיובאו, הוצגו, אך לא נמכרו
עו"ד גיל נדל
02.08.11
ביהמ"ש בי-ם: דחה תביעת גוטקס נגד המכס
חברת גוטקס, הזכיינית של המותגים "זארה" ו"פול אנד בר" בישראל, החזירה בגדים שייבאה לחו"ל וביקשה מרשות המכס הישבון של מסי היבוא ששולמו בגינם. משלא נענתה, הגישה תביעה ע"ס 2.6 מיליון שקלים