אל על: רווח נקי של 80.7 מיליון דולר בשנת 2016

הכנסות החברה ממטענים, קטנו בכ-11.4% בעיקר כתוצאה מקיטון בתשואה לטון - ק"מ. ברבעון הרביעי של שנת 2016 נרשם הפסד נקי של כ-2.4 מיליון דולר. דוד מימון: התוצאות הושפעו ממשבר הטייסים


10:21 ,22.03.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על הציגה הבוקר את הדוחות הכספיים של החברה עבור שנת 2016 וכן עבור הרבעון האחרון של 2016. מהדוחות הכספיים עולה כי אל על סיימה את 2016 עם רווח נקי (אחרי מסים) של 80.7 מיליון דולר.

 

דוד מימון מנכ"ל אל על, ציין עם פרסום הדוחות כי "אל על מציגה היום רווח נקי של כ-81 מיליון דולר וגידול בכל פרמטרים התפעוליים, לרבות גידול בקטעי נוסע בשיעור של כ-11%, עלייה בנתח השוק ל-32.6%, וכן שיעור תפוסה מרשים של 84%. 

 

"תוצאות השנה הושפעו ממשבר הטייסים, ששיאו היה ברבעון הרביעי של השנה. עיקר ההשפעה הייתה על סעיף הוצאות ההפעלה של החברה.

 

"אנו ממשיכים בהיערכות להגעת המטוסים החדשים רחבי גוף מדגם 787 (דרימליינר), שהראשון שבהם אמור להגיע בסוף אוגוסט.

 

"כמו כן, המשכנו ב-2016 את מגמת הצערת צי המטוסים צרי הגוף עם השלמת הגעתם של 8 המטוסים מדגם בואינג 737-900. כיום עומד הגיל הממוצע של המטוסים צרי הגוף באל על על כ-7 שנים. במקביל, כפי שהתחייבנו, אנו ממשיכים בפיילוט של שימוש במערכת WIFI במהלך הטיסה, שתותקן בהדרגה בכל המטוסים מדגם בואינג 737-900.

 

מימון הוסיף כי "אנו נעשה הכל על מנת להעניק ללקוחותינו שירות איכותי, נוחות מרבית, חדשנות טכנולוגית ומטוסים מתקדמים ולהמשיך להתמודד בהצלחה עם תנאי השוק ועם התחרות".

 

מימון הביע תודות הערכה לעובדי אל על בקרקע ובאוויר, בארץ ובעולם "שפועלים בנחישות, ובמסירות ובזכותם אנו מתמודדים בהצלחה עם האתגרים העומדים בפנינו".

 

מהדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 עולה כי ההכנסות מהפעילות קטנו בכ-16 מיליון דולר (כ-0.8%) ביחס לשנת 2015. בהכנסות מטיסות הנוסעים חל גידול של כ-0.1% בעוד שהכנסות ממטענים ירדו. ההכנסות מנוסעים הושפעו משתי מגמות הפוכות - מחד, המשך מגמת הירידה במחירי כרטיסי הטיסה עקב התגברות התחרות והשפעת הירידה במחירי הנפט, ומאידך, גידול משמעותי במספר הנוסעים שהטיסה החברה ובכמות הנוסע-ק"מ (RPK), בשל גידול בפעילות.

 

כמו כן, הכנסות החברה מנוסעים הושפעו לרעה כתוצאה משחיקה במטבעות בהם מבוצעות חלק מעסקות המכר של החברה, ביחס לדולר. בנוסף, הגידול בהכנסות מנוסעים בשנת 2016 לעומת שנת 2015 קוזז בחלקו כתוצאה מהשיבושים באיוש טיסות החברה, שנבעו מעיצומי הטייסים (שהחלו בחודש אוקטובר 2015 ונמשכו לסירוגין לאורך שנת 2016) הכנסות החברה ממטענים, קטנו בכ-11.4% בעיקר כתוצאה מקיטון בתשואה לטון - ק"מ וכן קיטון בכמות טון-ק"מ (RTK) שהוטסה.

 

הוצאות ההפעלה של החברה גדלו בשנת 2016 בכ-50 מיליון דולר (כ-3.4%) ביחס לשנת 2015, זאת לאחר ירידה של כ-95 מיליון דולר בהוצאות הדס"ל. הגידול ברוטו בסך של כ- 145 מיליון דולר, נבע בעיקר מגידול בפעילות, גידול בשכר, גידול בהוצאות חכירה בעיקר בשל שיבושים באיוש טיסות, שנבעו מעיצומי הטייסים  והצורך במציאת פתרונות חלופיים בקשר לכך, בעיקר חכירה רטובה של מטוסים (חכירת מטוס על צוותו), וכן מגידול בהוצאות הפחת, הנובע בעיקר מגידול במצבת המטוסים של החברה ומשינוי אומדן ערך השייר של מטוסי 777

 

 

דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים, ציינה: כי "החברה נהנתה ממחירי דלק נמוכים מהממוצע אשתקד אשר הביאו לחיסכון, נטו בהוצאות הדלק בסך כ-95 מיליון דולר. לצד זה, ההוצאות התפעוליות של החברה עלו משמעותית בשל הגידול ב-5% בשעות הטיסה, ובעיקר בשל שיבושים בטיסות שנבעו ממשבר עם הטייסים. אציין כי  אנחנו פועלים ללא לאות להתייעלות ולהמשך השיפור במדדים התפעוליים של החברה.

 

למרות הפגיעה בפעילות, ה- EBITDA הסתכמה בסך 287 מיליון דולר, החברה יצרה תזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת בסך העולה על 240 מיליון דולר ויתרות המזומנים והפקדונות בסוף התקופה עומדות על 212 מיליון דולר ומעידות על איתנותה הפיננסית של החברה.

 

מצבה הפיננסי של החברה מאפשר להתקדם בביטחון לקראת אתגר ההצטיידות בצי מטוסים חדש, שיאפשר את התפתחותה העתידית של החברה בשנים הבאות".