FedEx Express בראש דירוג חברות הובלת המטען האווירי הגדולות בעולם

לחברת בלדרות האקספרס יש צי של 688 מטוסים ו-37 נוספים בהזמנה. הדירוג נעשה על ידי אתר האינטרנט DIGITAL Supply Chain


00:00 ,08.07.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

חברות בלדרות האקספרס FedEx מובילה את דירוג חברות הובלת המטען האווירי של אתר האינטרנט DIGITAL Supply Chain.

הרשימה:

1. FedEx Express. צי של 688 מטוסים ו-37 בהזמנה. החברה משרתת 375 יעדים. אשתקד היא הובילה את כמות המטען הגדולה ביותר.

2. UPS Airlines. צי של 519 מטוסים, כולל מטוסים בחכירה, ו-21 מטוסים בהזמנה. החברה משרתת 766 יעדים ברחבי העולם.

3. DHL Aviation. צי של 75 מטוסים ו-13 בהזמנה. החברה משרתת 150 יעדים ברחבי העולם. לטענתה, היא אחראית להובלת 12% מכלל שוק מטעני האוויר בעולם.

4. Cathay Pacific Cargo. צי של 22 מטוסי מטען ו-18 בהזמנה. החברה משרתת 59 יעדים. במהלך השנה מתכוונת החברה להזמין 10 מטוסים מדגם Boeing 747-8Fs ושמונה מטוסים מדגם 777FsBoeing.

5. Korean Air Cargo. צי של 24 מטוסי מטען ו-12 בהזמנה. החברה משרתת 116 יעדים. החברה הודיעה לאחרונה על הזמנת שבעה מטוסים מדגם Boeing 747-8F וחמישה מטוסים מדגם Boeing 777Fs.

6. Lufthansa Cargo. צי של 18 מטוסים וחמישה מטוסים מדגם Boeing 777s בהזמנה. החברה משרתת 39 יעדים ברחבי העולם.

7. China Airlines Cargo. צי של 19 מטוסים מדגם Boeing 747-400F המשרתים 38 יעדים. על פי ידיעות שטרם אושרו, החברה עומדת להרחיב את המצבת, עם הזמנות של מטוסים מדגם Boeing 777s, או Airbus A330s.

8. Singapore Airlines Cargo. צי של 13 מטוסים, המשרתים 72 יעדים ברחבי העולם.

9. Emirates SkyCargo. צי של 10 מטוסים ו-16 בהזמנה. החברה משרתת 21 יעדים ברחבי העולם.

10.Cargolux. צי של 14 מטוסים מדגם Boeing 747s ו– 14 נוספים בהזמנה. החברה משרתת 64 יעדים ברחבי העולם.