צוות בינמשרדי שמונה ע"י האוצר והתחבורה ממליץ להקים מסופי מטען חיצוניים בסמוך לנתב"ג

הצוות הבינמשרדי מונה על ידי שרי התחבורה והאוצר, כדי לבחון את כל המשמעויות וההשלכות האפשריות באשר להקמתם של מסופי מטען מחוץ לשטח נמל התעופה בן גוריון.


00:00 ,03.08.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
הצוות הבינמשרדי מונה על ידי שרי התחבורה והאוצר, כדי לבחון את כל המשמעויות וההשלכות האפשריות באשר להקמתם של מסופי מטען מחוץ לשטח נמל התעופה בן גוריון.

לדעת חברי הצוות הבינמשרדי, האינטרס הלאומי והציבורי הוא לפתוח את השוק לתחרות. זאת, לא רק על ידי הכנסת מפעיל מטענים נוסף בתוך השטח בנתב"ג, אלא גם על ידי מתן אפשרות לפתיחת מסופי מטען מחוץ לנתב"ג.

הצוות הגיע למסקנה שיש צורך בהקמת מסופי מטען מחוץ לשטח נמל התעופה (מסופים חיצוניים) – בדומה למסופים הפועלים בנמלי תעופה בחו"ל ולמסופים שהוקמו מחוץ לנמלים הימיים, מתוך מטרה ליצור תחרות הוגנת ולאפשר לכוחות השוק לקבוע את רמת המחירים והשרותים האופטימליים העשויים להשפיע עד הצרכן הסופי. כל זאת, בכפוף למגבלות החוקיות, להסכמים שנחתמו, ולהתחייבויות שניתמו ולאור בחינתם.

שירות הבטחון הכללי הביע את הסכמתו העקרונית להקמת מסופי מטען מחוץ לנמל התעופה בן גוריון, בכפוף לכך שמפעילי מסופי מטענים כאלה יהיו מונחי שב"כ ומשטרה לפי הענין. עמדת השב"כ היא כי מינוי ממונה בטחון במסופים אלה וקיום יתר הנחיות השב"כ, יאפשרו למטען המיועד ליצוא ממסוף מטען מחוץ לנמל התעופה, לקבל את האישור הבטחוני המתאים לצורך המעסתו על גבי מטוסים ושליחתו ליעדים בחו"ל.

אגף המכס ומע"מ הביע את הסכמתו להקמת מסופים חיצוניים, בכפוף לקיום התנאים ונוהלי העבודה אשר נועדו להבטיח את קיום דיני היבוא והיצוא, ולהגן על הכנסות המדינה.

דעת הצוות היא שלא ניתן לאשר כניסת מפעילי מסופים חיצוניים לשטח האווירי בנתב"ג בין לשם הבאת מטענים למטוס ובין לשם קבלתם. זאת לאור בעיות תפעוליות ובטיחותיות. על כן, יוקם "מתחם קליטה" בשטח הקרקעי בצמוד לשטח האווירי, ומפעילי המסופים החיצוניים יוכלו להעביר ל"מתחם הקליטה" רק מטענים הארוזים כיחידות היטס שלמות. יחידות ההיטס השלמות יגיעו על גבי משאיות בצורה מאובטחת למתחם הקליטה ומשם יועברו על ידי רשות שדות התעופה , או מי מטעמה, לרחבת המטוסים לטעינה. בפריקה מהמטוס יובלו המטענים עד למתחם הקליטה ע"י רשות שדות התעופה, או מי מטעמה, ומשם יצאו המטענים על גבי משאיות מאובטחות למסוף המטענים החיצוני.

"מתחם הקליטה" יופעל תוך זמן סביר ובכפוף למגבלות החוקיות ולהסכמים שנחתמו ולאור בחינתם. "מתחם הקליטה" יופעל עבור כל המסופים החיצוניים שיוקמו ומפעילו יהיה אחראי לפעולות שיתבצעו במתחם, כגון: קליטה ראשונית ממוחשבת של יחידות ההיטס המיובאות, השלמת הבידוק הבטחוני והעברת המטענים למטוסים ליצוא או מהמטוסים למתחם הקליטה ביבוא.

"במתחם הקליטה" לא ינתנו שירותי אחסנה של מטענים לזמנים ממושכים. במתחם זה יבוצעו רק הפעולות ההכרחיות והדחופות לשינוי (במבנה, גודל או משקל) מטענים בעת יצואם לפי דרישות חברות התעופה או דרישות הבטחון כגון בדיקת מטענים נוספת – העברה למתקן תת לחץ וכו', וכן פעילות מכסית מיוחדת המתחייבת לפני יצוא.

יחידות היטס מעורבות שכוללות מטענים של מספר מסופים ביחידת היטס אחת, שהגיעה ביבוא, יפורקו בשטח נמל התעופה, באחד ממסופי המטענים הפועלים ו/או שיפעלו בנתב"ג, תוך נשיאה בעלות המתחייבת של בעלי המטען. רק אותו המטען השייך למסוף החיצוני יוצא מחוץ לשדה בנוהל יחידת הטס המיועדת למסוף החיצוני.

בהקשר זה יצויין כי הצוות רואה ב"מתחם הקליטה" אזור תפעולי למטענים ולא מסוף מטענים כללי בדומה לממן. המתחם לא ישמש לאחסנה ליבואנים/יצואנים ולא יבוצעו בו יתר הפעולות המאפיינות מסופי מטען (פיצול מטענים בין יבואנים וכד').

הצוות ממליץ לבצע מספר תיקוני חקיקה ושינויים בהחלטות ממשלה הנוגעים להסדרים הבטחוניים הרלוונטיים להסדרת המסופים החיצוניים.


הצוות הבינמשרדי הוקם בעקבות בג"ץ של ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים נגד ראש הממשלה ואחרים. את העתירה הגיש היועץ המשפטי של ארגון התאגידים, העו"ד שמואל גרוסמן. עניינה של העתירה הקמת מסופי מטען לטובין מיובאים או מיוצאים דרך האוויר מחוץ לשטח נמל התעופה בן גוריון, נוכח הסכמים שנחתמו בין משרדי האוצר, התחבורה, רשות שדות התעופה לבין חברת ממן. הצוות כלל את נציגי רשות שדות התעופה, משרד התחבורה, אגף התקציבים במשרד האוצר, שירות הבטחון הכללי ואגף המכס ומע"מ והוקם במטרה לבחון את כל המשמעויות וההשלכות האפשריות, באשר להקמתם של מסופי מטען אוויריים מחוץ לנמל התעופה.

הצוות ניהל סדרה של דיונים, כולל הזמנת הגורמים הרלוונטיים, גורמים מקצועיים ואחרים לקבלת חוות דעתם או הסתייגותם. הצוות בחן את ההשלכות הנובעות מהקמת מסופים חיצוניים בהיבט הבטחוני, המכסי, התעפולי, הבטיחותי והמשפטי.