המובילים למשרד התחבורה: דחו יישום חובת התקנת נקודות ריתום

לטענת מועצת המובילים קיימת אי התאמה בין הכוונה המקורית של החקיקה לבין היישום שלה והתקנה חלה גם על רכבים במשקל כולל של מעל 3,500 ק״ג וכן על רכבים בעלי מרכב סגור ומבודד


11:08 ,10.08.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

בימים אלה פירסם משרד התחבורה את הצורך לבצע בדיקה והתאמה לתקן ריתום מטענים, אך מועצת המובילים טוענת כי על פי בדיקתה, קיימת אי התאמה בין הכוונה המקורית של החקיקה לבין היישום שלה ומבקשת לבצע בתקנה מספר שינויים.

 

לטענת המובילים, בעוד הכוונה המקורית של החוק הינה למנוע השמטת מטענים מרכבי משא כבד ובכך למנוע סיכון לתאונה ונזקים למטען, מסתבר שהחוק חל גם על רכבים במשקל כולל של מעל 3,500 ק״ג וכן על רכבים בעלי מרכב סגור ומבודד שאינם נדרשים כלל להעמסת מטענים מהסוג שהחוק מבקש להיזהר מפניהם.

 

מעבר לכך שהחוק אינו משרת את כוונתו המקורית, הוא גם מטיל עלויות כבדות על מי שאינו עוסק בהובלה כבדה, טוענים המובילים. לדבריהם, המשק אינו ערוך ליישום ההוראה עד לתאריך 1.1.22 - התאריך בו אותם רכבים לא יוכלו לגשת לרישוי שנתי במידה ולא יישמו את הוראות החוק.

 

כמו כן, על פי הפרסום גם לא ברור מי יבצע את העדכון ברישיון הרכב ומה לגבי רכבים שאינם מיוצרים בישראל ורכבים חדשים שעולים לכביש בימים אלה.

 

על כן, פנינו למשרד התחבורה במספר הצעות לתיקון וביניהם ביקשנו את יישום התקנה רק לכלי רכב במשקל כולל של מעל 12,000 ק״ג וכאלה שהינם בעלי מרכב פתוח.