מועצת המובילים: דרושה דחייה בחובת התקנת נקודות עיגון

פנתה למשרד התחבורה בבקשה לדחות את חובת התקנת נקודות עיגון בהתאם לתקן ריתום מטענים ת.י 6395. לטענת מועצת המובילים התקן לא פורסם ומכוני הרישוי אינם מכירים תקן זה


14:22 ,13.10.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

מועצת המובילים פנתה למהנדס אבנר פלור, סמנכ״ל בכיר תנועה במשרד התחבורה, בבקשה לדחות את חובת התקנת נקודות עיגון בהתאם לתקן ריתום מטענים ת.י 6395.

 

רכבי משא או נגררים במשקל העולה על 3.5 טון, מחוייבים בהתקנת נקודת עיגון (רכב שכבר יש לו נקודת עיגון, מחוייב רק בבדיקה המאשרת את נקודת העיגון). התקן איננו חל על נקודות עיגון עבור הובלת מטענים בתפזורת או על נקודות עיגון לריתום מטענים מיוחדים. רישיונם של רכבי הובלה שלא יעמדו בהוראה זאת, יוגבל עד ביצוע ההתקנה או הבדיקה.

 

כאשר ועדת הכלכלה דנה בעניין זה, היא ביקשה לפרסם את נוסח התקן, אך נכון לרגע זה, הנוסח לא פורסם. כמו כן, מכוני הרישוי אינם מכירים את התקן ועל כן לא יכולים לספק תשובות מקצועיות בנושא. בנוסף, משרד התחבורה עדיין לא פרסם רשימת מתקינים מורשים וחברות הובלה אשר כן ניסו להתקין את נקודת העיגון, גילוי חוסר אחידות בין המתקינים השונים בהתייחסותם לתקן. ובכלל, ניתן לסכם ולומר שקיים חוסר אחידות בין כלל הגורמים המטפלים בנושא - משרד התחבורה, מכוני הרישוי, מעבדות ומתקינים.

 

לטענת מועצת המובילים, כל הסיבות הנ״ל גורמות לכך שאין סיכוי לעמוד בדרישות התקן על פי הלו״ז המקורי שקבע משרד התחבורה - 1 בינואר 2022.