מועצת המובילים: הוארכה תקופת השימוש בעגלות שני סרנים עד 2022

מועצת המובילים טענה בדיונים מול משרד התחבורה כי מדובר בכלים ייחודיים בעלי משימות משמעותיות ביותר בשעת חירום, כך שהמשך החזקתם בשימוש יבטיח את תקינותם. עוד טענה המועצה כי הנגררים משרתים ענפי תעשייה רבים


13:18 ,22.10.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מועצת המובילים פעלה על מנת להאריך את תקופת השימוש בעגלות בעלות שני סרנים, וזאת על אף שמשרד התחבורה הודיע בשנת 2005, כחלק משינויים בתקנות התעבורה, כי עגלות בעלות שני סרנים ירדו מהכביש באוקטובר 2015.

 

מועצת המובילים, בראשות גבי בן הרוש, השיגה הארכה של 3 שנים שהסתיימה באוקטובר 2018.

 

בשנה האחרונה, לקראת סיום מועד ההארכה, קיימה מועצת המובילים דיונים עם משרד התחבורה וציינה בדיונים כי אין בהחלטה להוריד עגלות אלה מהכביש כל היבט בטיחותי.

לטענת מועצת המובילים מדובר בכלים ייחודיים בעלי משימות משמעותיות ביותר בשעת חירום, כך שהמשך החזקתם בשימוש יבטיח את תקינותם. בנוסף, הנגררים מיועדים להובלה בנפח ועל כן על אף הגבלת המשקל, יהיה בהם שימוש יעיל למספר לא מבוטל של ענפים במשק. מה גם שעל פי אופי העבודה הקיים, הנגררים כאמור משרתים ענפי תעשייה רבים, כאשר זמן השהייה הממוצע של נגרר בחצר המפעל עומד על כשבועיים ימים וללא תמורה.

 

מועצת המובילים טענה עוד כי המשמעות של המשך השימוש בעגלות בעלות 2 סרנים הוא חיסכון לתעשייה בימי אחסנה מיותרים בנמלים, תנועה מועטה מאוד בכבישי הארץ ותרומה משמעותית ליעילות המערכת שעומדת במבחנים של כדאיות כלכלית, וחיסכון גדול למשק בהוצאות הצטיידות.

 

בתום הדיון קיבלו אנשי משרד התחבורה את עמדת מועצת המובילים וקיבלו החלטה מנהלתית על הארכת תקופת המעבר לנתמכי 2 סרנים בשישה חודשים נוספים, עד ליום 9.3.19. במהלך תקופה זו, התקנה תתוקן ומועד הפסקת הפעילות של השימוש בעגלות שני  סרנים החל מה-9 במרץ 2019 יוארך בשלוש שנים נוספות - כלומר עד מרץ 2022.

 

כמו כן נקבע כי לא תהיה חריגה במשקל המטען המותר ועגלות שני סרנים יותאמו במלואן למשקלים החדשים בהתאם לטבלה שפרסם משרד התחבורה.