מועצת המובילים: ״ענף ההובלה לא בנוי לבצע בדיקה חודשית לרכב״

בעקבות הנחייה חדשה של משרד התחבורה לפיה רכבים כבדים צריכים להיבדק אחת לחודש פנתה מועצת המובילים לראשי המשרד בדרישה כי חברות עם 40 משאיות ומעלה יבצעו את הבדיקה אחת לשלושה חודשים. גבי בן הרוש: הבדיקות המכניות אינן תורמות לבטיחות שכן הבעיה המרכזית היא הגורם


11:25 ,09.02.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

בתחילת השנה הוציא משרד התחבורה הנחייה לקציני הבטיחות המחייבת בדיקת רכבי משא אחת לחודש. בעקבות ההנחיה, פנתה מועצת המובילים למשרד התחבורה בדרישה לאפשר לחברות להן 40 משאיות ומעלה, לבצע בדיקת קצין בטיחות אחת לשלושה חודשים.

 

לטענת גבי בן הרוש, יו״ר מועצת המובילים, החתום על הפנייה, קצין הבטיחות עוסק כבר שנים רבות בגורם האנושי וזאת כחלק מאסטרטגיה ממשלתית למאבק בתאונות הדרכים. לדבריו: ״הרכבים כיום נבדקים שלוש פעמים בשנה: טסט שנתי, בדיקת בלמים ובדיקת חורף. אני הצעתי לתקן בתקנות ובחוק שירותי הובלה, כך שבדיקת החורף תבוטל, היות והרכב צריך להיות תקין כל השנה ולחייב בארבע בדיקות רבעוניות במוסכים מורשים כך שהאישור לגביהן יופיע באמצעות ארבע חותמות בגב הרישיון, מה שיקל על אכיפת המשטרה״.

 

בן הרוש מוסיף כי בדצמבר 2017, משרד התחבורה פרסם דו״ח לפיו 88% מהתאונות מתרחשות בעקבות טעות של הגורם אנושי ולא הגורם המכני. לדבריו, ״משרד התחבורה בעצמו חזר בו מהכוונה לחייב את המשאיות בשני טסטים בשנה, לאחר שהבין שמדובר ברכבים הנמצאים בקדמת ההתפתחות הטכנולוגית ובין כה מחויבים כבר במספר בדיקות בשנה ועל כן אין לכך כל תרומה להיבטים הבטיחותיים. אם כך מדוע עכשיו פרסם המשרד חובת בדיקת רכבים אלו כל חודש?״.

 

בן הרוש הוסיף כי ״באוקטובר 2018, בדיוני ועדת הכלכלה על תיקון תקנות התעבורה בדבר תפקידי קצין הבטיחות, אמר יו״ר ועדת הכלכלה דאז, ח״כ איתן כבל: ׳עד לרגע זה אינני יודע להבין בדיוק עד לפרט האחרון מה תפקידו של קצין הבטיחות׳. למרות זאת, חודשים לאחר מכן, ימים בודדים לפני פיזור הכנסת, כינסו באופן דחוף את ועדת הכלכלה להעברת תקנות קציני הבטיחות. אני התנגדתי לאישור התקנות, אך אבנר פלור, סמנכ״ל בכיר תנועה במשרד התחבורה, הבטיח לי שלאחר שהתקנות יעברו, יתקנו את הדרוש תיקון בחוק שירותי הובלה ובהמשך אף עדכן כי אושרה בדיקה אחת ברבעון על ידי משרד המשפטים. לנוכח המצב הפוליטי וחוסר תפקוד הכנסת והממשלה, התיקון בחוק שירותי הובלה עדיין לא יצא לפועל. לכן תמוהה בעיניי העובדה שמשרד התחבורה ראה בכל זאת לנכון להוציא הנחייה המחייבת בדיקת רכב כבד כל חודש״.

 

מועצת המובילים מציינת בפנייתה כי בינואר 2015, אישר משרד התחבורה בדיקתו של רכב משא כבד אחת לשלושה חודשים. לטענת מועצת המובילים ״לא מתקבל על הדעת שענף אשר מפעיל כ-45 אלף משאיות, ישלש בבת אחת את היקף המשימות שלו, בעיקר כאשר במדובר במשימות שכל הגורמים הרלוונטיים, כולל משרד התחבורה בזמנו, הסכימו שהן אינן נחוצות״.

 

כאמור, מועצת המובילים, דורשת כי מאחר וענף ההובלה לא בנוי לבצע בדיקה חודשית, יש לאפשר לחברות שמחזיקות מ-40 משאיות ומעלה לבצע בדיקה פיזית של הרכבים כל שלושה חודשים. זאת, עד לכינוס ועדת הכלכלה, בה יובא הנושא לתיקון במסגרת חוק שירותי הובלה.