רכבת ישראל: ועד העובדים ממשיך לפגוע בשירות, עתרה לבית הדין

לטענת הנהלת הרכבת למרות הודעת ההסתדרות, והחלטת בית הדין על המשך סידור העבודה ועד העובדים משבש את הפעילות באמצעות 30 סוגי עיצומים שונים הפוגעים בבטיחות ובשירות. הנהלת הרכבת עתרה לבית הדין לעבודה בבקשה להורות לוועד לחדול מכך ולשוב לשיחות


11:18 ,19.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

ועד העובדים וההסתדרות הודיעו לפני כשבוע על סיום העיצומים והחזרת השירות לנוסעים לסדרו, זאת לאחר עצירה פראית של כל הרכבות בארץ על ידי ועד העובדים. בפועל, טוענת רכבת ישראל, ממשיכים חלק מהנהגים להתחלות, ומתנהלים כמי שמטרתם להקשות על הפעלת רכבות הנוסעים. לדוגמה: אובדן רב של מפתחות קטרים, עיכובים בהגעת צוותים למשמרות, דיווחי עייפות תמוהים בצהרי היום ועוד.

 

מרכבת ישראל נמסר עוד כי לצד זאת, מפעיל הוועד באופן כוחני מעל 30 הוראות ארגוניות שונות העלולות לפגוע בבטיחות ובשירות. בין היתר מבוטלות עבודות תשתית חיוניות, מוקפא המענה התחזוקתי המיידי לרכבות נוסעים, מבוטלים ניסויים שמטרתם להחזיר את השירות המלא לצפון, מושבתים העובדים האחראיים על סידורי העבודה, מושבת לשבועות רבים מרכז ההדרכה ומבוטלות הדרכות חשובות ואף נאסר על עובדים להשתמש בקבוצות וואטסאפ.

 

הנהלת הרכבת עתרה לבית המשפט בבקשה לחייב את ועד העובדים וההסתדרות לחדול מפעולות אלה לאלתר, ולחדש את הדיאלוג בתום לב.

 

בנוסף, קראה הנהלת הרכבת לנציגי העובדים לחדול מהעיצומים הגלויים והסמויים, להפסיק לאלתר את הפגיעה האנושה בשירות לנוסעים, לפעול על פי הנחיות ההסתדרות ובית הדין, ולשוב לדיאלוג עם הנהלת הרכבת בתום לב.

 

לטענת רכבת ישראל מספר דוגמאות להוראות הארגוניות הכוחניות שמפעיל ועד העובדים:

 

בטיחות ושירות - השבתת כלים הנדסיים חיוניים למבצעי תשתית

בשל הוראה ארגונית שאוסרת על הוצאת כלים הנדסיים וביצוע סגירות מקטעי מסילה, לצורך עבודות תשתית חיוניות, מבוטלים מזה שבועיים מבצעי תשתית חשובים, ובשל כך עלולה להיגרם פגיעה בשירות ובבטיחות המסילה. לעת עתה, הנהלת הרכבת הטילה מגבלות מהירות על קטעי המסילה המדוברים, דבר הפוגע בזמני הרכבות ובשירות. אם המצב יימשך, ייתכן ויהיה צורך בהפסקת פעילות במקטעים מסויימים, ובפגיעה נוספת בשירות.

 

שירות - ביטולים חוזרים של ניסויי רכבות במנהרות גילון

רכבת ישראל מנסה מזה חודש לבצע ניסויים במנהרת הגילון, אשר במידה ויצליחו, יאפשרו להעביר רכבות מסוג סימנס לקו לכרמיאל, והפניית רכבות דו קומתיות חזרה לקווי הצפון, ובכך להחזיר את השירות המלא ליישובי הצפון. ועד העובדים מסכל מזה שבועיים את הניסוי, תוך פגיעה חוזרת בנוסעים תושבי הצפון.

 

שירות - הפסקת ליווי טכנאים לרכבות

מספר רב של רכבות מלוות על ידי טכנאים שאמורים לתת מענה מיידי במקרה של תקלה. ועד העובדים משבית את הליוויים הללו, צעד שעלול להגדיל את מספר התקלות, וכבר היום מביא להתארכות הטיפול בתקלות שמתגלות.

 

בטיחות ושירות – השבתת של מרכז ההדרכה ברכבת ישראל:

מעל שבועיים, לא מתקיימים קורסים במרכז ההדרכה של רכבת ישראל. קורסים אלה כוללים היבטי בטיחות חשובים כגון הדרכות חומרים מסוכנים, קורסי נהגים, קורסי משגיחי מסילה ועוד.

 

שירות - השבתת העובדים האחראיים על סידורי עבודה:

באופן המקשה מידי יום על מציאת אנשי צוות להפעלת רכבות הנוסעים והמטען. צעד זה עלול לסכן את הפעלת לו״ז הרכבות החדש, ולדחות את הוספת הרכבות והרחבת שעות הפעילות המתוכננת.