משרד התחבורה מינה צוות בכיר להכנת תוכנית אב להובלה יבשתית

מטרת תוכנית האב היא להציג חלופה לפעילות הממשלה בנושאים שלגביהם נדרש לקבל החלטות ממשלה ביחס לענף כגון בנושאי תנועת מטענים, עלות הובלה, פיתוח הובלה משולבת ועוד


00:00 ,09.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

מטרת תוכנית האב היא להציג חלופה לפעילות הממשלה בנושאים שלגביהם נדרש לקבל החלטות ממשלה ביחס כגון בנושאי תנועת מטענים, עלות הובלה, פיתוח הובלה משולבת ועוד
 
ענף ההובלה עומד לעבור מבחן כללי שבו תקבע מדיניות אמצעי ההובלה והדרכים לייעול הענף. משרד התחבורה הקים צוות היגוי לביצוע תוכנית אב להובלת מטענים ביבשה. משרד התחבורה פנה למועצת המובילים לקחת חלק ארי בדיונים שיערוך צוות ההיגוי שהוקם למטרה זו. ועדת ההיגוי תעסוק בכל ההיבטים של התובלה היבשתית.
 
צוות ההיגוי מורכב מבכירים באגף הכלכלה של משרד התחבורה, מנהל התנועה, בטיחות בדרכים. מנהל הספנות והנמלים, נציג משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד התמ"ת, חברת נמלי ישראל. רכבת ישראל, ומועצת המובילים והמסיעים. את מרכיבי הוועדה מינה רו"ח גדעון סיטרמן, מנכ"ל משרד התחבורה.
 
אבי ירושלמי, מנהל אגף מדיניות ביחידת סמנכ"ל בכיר לתכנון כלכלי במשרד התחבורה, מונה ליו"ר ועדת ההיגוי. את מועצת המובילים והמסיעים בוועדה ייצג יו"ר המועצה גבי בן הרוש.
 
בכתב המינוי לחברי הוועדה מדגיש סיטרמן את חשיבות ענף הובלת המטענים כגורם תורם לתוצר המדינה. ובעל השלכות כבדות על המשק הישראלי. מטרת תוכנית האב היא להציג חלופה לפעילות הממשלה בנושאים שלגביהם נדרש לקבל החלטות ממשלה ביחס לענף והסדרת תפקודו לטווח ארוך. 

ההיבטים המרכזיים בהם תתמקד הוועדה הנם: תנועת המטענים, סוגי המטען, מוצא ויעד ועריכת תחזית. עלות הובלת מטענים לסוגיהם ובאמצעי התחבורה לסוגיהם, מבחינת ראות המשק והפרט. פיתוח הובלה משולבת, דפוסי פעולה ומיקום מסופי מטען, כולל נמלים, היבטים כלכליים, מנהלים מתאריים בפעילות הענף.
 
הוועדה תדווח מעת לעת על התקדמות הטיפול בנושאים שמצויים בטיפולה. מועד השלמת עבודת הוועדה נקבע ליולי 2009.