איגוד המשתמשים בתפזורת לשר התחבורה: היעדר הסדר מול המשרד להגנת הסביבה מונע פריקת מטעני צובר

בעוד עובדי נמל חיפה מקבלים מהמשרד להגנת הסביבה אזהרות שלא לפרוק אוניות תבואות וצובר מבקשים באיגוד המשתמשים בתפזורת ממשרד התחבורה לעשות את עבודתו ולהגיע להסדר שיבטיח את המשך הספקת מטעני הצובר והתבואות למדינת ישראל


00:00 ,06.09.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

בעוד עובדי נמל חיפה מקבלים מהמשרד להגנת הסביבה אזהרות שלא לפרוק אוניות תבואות וצובר מבקשים באיגוד המשתמשים בתפזורת ממשרד התחבורה לעשות את עבודתו ולהגיע להסדר שיבטיח את המשך הספקת מטעני הצובר למדינת ישראל
 
איגוד המשתמשים בהובלה ימית בתפזורת לשינוע גרעינים ומספוא פנה אתמול במכתב דחוף ביותר לשר התחבורה ישראל כץ בנושא הפסקת פריקה של תבואות בנמל חיפה נוכח איומי המשרד להגנת הסביבה. עותקים ממכתבו של מזכ"ל האיגוד הועברו לשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, שר החקלאות, שלום שמחון, שר התמ"ת, בנימין בן אליעזר, מנהל רספ"ן יגאל מאור, מנכ"ל חברת נמל חיפה מנדי זלצמן ולגורמים נוספים.
 
לטענת יונה ליכטנשטיין, מזכ"ל איגוד המשתמשים בתובלה ימית בתפזורת לשינוע גרעינים ומספוא, הממונה על הגנת הסביבה באזור חיפה הודיע לעובדים המפעילים את העגורן הפורק תבואות בפריקה ישירה בנמל חיפה כי יוזמנו לחקירה תחת אזהרה בגין פריקה בתנאים שאינם עולים בקנה אחד עם הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
 
לנוכח איום זה הורה ועד העובדים להפסיק את פריקת האוניה Kazakh ב-2 בספטמבר. בסופו של דבר השלימה האונייה פריקתה ב-3 בספטמבר והפליגה אך לדברי מר ליכטנשטיין, "איש אינו מעז להכניס אוניה נוספת".
 
לטענת מר ליכטנשטיין, הפסקת הפריקה גורמת נזק אדיר למקבלי המטען, הן בגין דמי ההשהייה של האוניות והם בגלל מחסור הולך ומצטבר של מטעני תבואות חיוניים למשתמשים התקועים באוניות הממתינות מחוץ לנמלים.
 
מר ליכטנשטיין מציין כי יש לשער כי לחלק מדרישות המשרד להגנת הסביבה יש בסיס וכי בימים אלה מתגבשת ככל הנראה תוכניות השקעה ולוחות זמנים, אך אין לקבל בשום פנים מצב בו שימוש כוחני בחקירות ובצווים גורם נזק בל ישוער למי שאמורים לקבל שירות חיוני ביותר שאין לו כל אלטרנטיבה. "אין לקחת את מקבלי המטענים ואת כל תושבי המדינה הזקוקים להם כבני ערובה", כותב יונה ליכטנשטיין לשר התחבורה.
 
ליכטשנטיין מבקש משר התחבורה כי "ייקבע הסדר מיידי בין משרד התחבורה למשרד להגנת הסביבה שיפסיק ללא דיחוי את מניעת פריקת התבואות ואת האיומים החוזרים ונשנים על הפריקה, ויימשכו המגעים בין הגורמים האחראים, בדרך סבירה ומקובלת עד להסדרת העניין". 

 

טרם נתקבלה תגובה ממשרד התחבורה לדברים.