הממשלה אישרה את ביצוע השלב הראשון של תוכנית האב של חנ"י

הממשלה החליטה להקים ועדה בין משרדית לפיתוח נמלי ישראל לשם קידום הליכי התכנון והפיתוח של רציף אחד לפחות עד 2015. שרי התחבורה והאוצר יכריעו בעניין מיקום הרציף. ייבחן שיתוף הסקטור הפרטי בשלבי הפיתוח


00:00 ,27.05.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

הממשלה החליטה להקים ועדה בין משרדית לפיתוח נמלי ישראל לשם קידום הליכי התכנון והפיתוח של רציף אחד לפחות עד 2015. שרי התחבורה והאוצר יכריעו בעניין מיקום הרציף. ייבחן שיתוף הסקטור הפרטי בשלבי הפיתוח
 
ממשלת ישראל אישרה בישיבה שקיימה היום את ביצוע השלב הראשון של התוכנית- תכנון ופיתוח רציפים חדשים מסופי מכולות מתקדמים בנמלי אשדוד וחיפה. על פי החלטת הממשלה "יקודמו הליכי התכנון והפיתוח הסטטוטוריים של הרציפים בנמלי אשדוד וחיפה בלוחות זמנים אשר יאפשרו השלמת התכנון והפיתוח של רציף אחד לפחות, בכל אחד מהנמלים,בכלל זה התשתיות הנדרשות להפעלתו, לא יאוחר מתחילת שנת 2015". הממשלה החליטה להסמיך את שרי התחבורה והאוצר לאשר את שיטות מימון ההקמה וההפעלה, המיקום והעיתוי של פיתוח והפעלת הרציף.
 
תוכנית האב, שהינה מתווה רב-שלבי לפיתוח נמלי חיפה ואשדוד ל-50 השנים הבאות, הוגשה לממשלה על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, שאול מופז. התוכנית הוכנה על ידי חברת נמלי ישראל בתום עבודה מקיפה שנמשכה למעלה משנה.
 
בהחלטתה קובעת הממשלה כי היא "מכירה בצורך הלאומי החיוני להמשיך ולפתח את נמלי אשדוד וחיפה, במטרה לתת מענה, בהסתמך בין השאר, על התחזיות והנתונים המפורטים בתוכנית האב, לגידול הצפוי בתנועת המטענים בטווח המיידי, הבינוני והארוך, בדרך היעילה ביותר, תוך איזון של מכלול הצרכים והמגמות, תוך בחינת שיתוף הסקטור הפרטי ותוך מתן מענה מיטבי לפיתוח התשתיות הלאומיות בנמלי אשדוד וחיפה."
 
הממשלה אימצה את המלצת שר התחבורה להקים ועדה בין משרדית לפיתוח נמלי ישראל בראשות מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, גדעון סיטרמן ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר והמנכ"לים של משרד התשתיות הלאומיות, משרד הביטחון, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה,משרד התמ"ת, נציג משרד התיירות, נציג משרד ראש הממשלה מנהל רשות החברות הממשלתיות ומנהל רשות הספנות והנמלים. הועדה תפעל בסיוע חברת נמלי ישראל, אשר תרכז את עבודת הועדה. עוד נאמר בהחלטה כי הממשלה והשרים, כל אחד בתחומי אחריותו,יפעילו את סמכותם לקידום מואץ של הליכי אישור התוכניות הסטטוטוריות לפיתוח נמלי אשדוד וחיפה.
 
שאול מופז, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אמר כי "אנו נכנסים לעידן חדש בענף הנמלים בו יהפכו נמלי ישראל לנמלים מובילים באגן הים התיכון. נמלי הים הם השער המסחרי העיקרי של מדינת ישראל ולפיכך פיתוחם חיוני להמשך צמיחת המשק ולשיפור השירות לתעשיינים ליצואנים וליבואנים המניעים את סחר החוץ של ישראל. החלטת הממשלה חשובה ביותר ותומכת במאמצים שלנו לקדם מערכת נמלים מודרנית בישראל ולהשיג את היעד האסטרטגי המרכזי של נמלי ישראל - הגדלת ההשתתפות של כלכלת ישראל בסחר העולמי והאזורי תוך מיצוי הפוטנציאל של מיקומם האסטרטגי של נמלי ישראל", אמר מופז והוסיף כי שלב הפיתוח הבא ישמש פלטפורמה ליצירת תחרות וקידום התייעלות בענף הנמלים ולמטרה זו ייבחן שילובו של הסקטור הפרטי, כמקובל בנמלים מודרניים בעולם. מופז הוסיף כי לראשונה בישראל הליך התכנון כולל בתוכו את שילוב כל מערכות התחבורה.
 
גדעון סיטרמן, מנכ"ל משרד התחבורה מסר כי הנמלים הם המרכיב החשוב ביותר בשרשרת הלוגיסטית ולכן יש חשיבות לתכנון אסטרטגי ארוך טווח של תשתיות לאומיות חיוניות, כפי שעושה תוכנית האב. לדבריו, הוועדה הבין משרדית בראשותו תרכז את עבודת המטה של משרדי הממשלה הרלוונטיים במטרה לקדם במהירות את ביצוע שלב א' של תוכנית האב ותלווה מקרוב את התוכניות הסטטוטוריות של שלב הפיתוח הבא, במוסדות התכנון.
 
שלמה ברימן, מ"מ מנכ"ל חברת נמלי ישראל, אשר הוביל את הכנת תוכנית האב, אמר כי אישור הממשלה הוא צעד חשוב לכלכלת ישראל ויאפשר היערכות נכונה לגידול בסחר הישראלי ובסחר הימי העולמי והאזורי כמו גם לתחרות מול נמלים אחרים באזורנו, המצויים בתנופת פיתוח. ברימן ציין כי עלות הקמת מסוף מכולות חדש נאמדת בכ-800 מיליון דולר. לדבריו, החברה תיכנס כעת לתהליך עבודה מתואם עם כל הגורמים הרלוונטיים ותגיש בקרוב נייר מטה שיהווה בסיס נתונים לקבלת החלטות לקידום התוכנית.
 
על פי החלטת הממשלה חברת נמלי ישראל תגייס את המקורות הנדרשים ליישום התוכניות לפיתוח נמלי אשדוד וחיפה ממקורותיה או ממקורות חיצוניים, או באמצעות שיתוף הסקטור הפרטי.