הצלחה למשלחים הבינ"ל: חברת נמל חיפה ביטלה הדרישה לחשוף שמות לקוחות במכרז לשירותי שילוח

חברת נמל חיפה קיבלה את דרישת ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ותיקנה את תנאי המכרז למתן שירותי שילוח בינלאומי. דרשה לחשוף שמות חמשת הלקוחות הגדולים, היקפי פעילותם ושמות אנשי קשר


00:00 ,09.07.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל חיפה קיבלה את דרישת ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ותיקנה את תנאי המכרז למתן שירותי שילוח בינלאומי. דרשה לחשוף שמות חמשת הלקוחות הגדולים, היקפי פעילותם ושמות אנשי קשר
 
בעקבות פנייה של ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, באמצעות עורכי הדין גלעד וגרוסמן, ביטלה  חברת נמל חיפה את הדרישה לחשוף שמות של לקוחות חברות השילוח והיקפי פעילותם, במסגרת מכרז למתן שירותי שילוח בינלאומי וכתנאי להשתתפות במכרז.
 
נכיר כי לאחרונה פנה ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, באמצעות עורכי הדין רועי גלעד ושמואל גרוסמן ממשרד גרוסמן, זינגר, גלעד ושות', לחברת נמל חיפה, בדרישה לבטל את דרישתה של חברת נמל חיפה לחשוף מידע סודי על לקוחותיהן של חברות השילוח במסגרת מכרז של חברת נמל חיפה למתן שירותי שילוח בינלאומי בים ובאוויר ועמילות מכס ביבוא.
 
במסגרת מסמכי המכרז וכתנאי להשתתפות במכרז, דרשה חברת נמל חיפה לקבל נתונים עסקיים סודיים באשר לפעילות העסקית של חברות השילוח הבינלאומי ובכלל זה, חשיפת שמות חמשת לקוחותיהן הגדולים של חברות השילוח והיקף פעילותם של לקוחות אלו, לרבות פירוט כמויות תיקים של הלקוחות ופרטי אנשי קשר אצל הלקוחות. 
 
עורכי הדין גלעד וגרוסמן טענו כי חברות שילוח בינלאומי רבות חתומות על הסכמי סודיות עם לקוחותיהם, המונעים מהן לפרט את פרטי הלקוחות והיקף פעילותם  וכי יש בחשיפת מידע אודות  הלקוחות והיקף פעילותם, כאמור, משום פגיעה בסודות המסחריים של חברות השילוח וחשש לפגיעה בתחרות החופשית. 
 
חברת נמל חיפה קיבלה את דרישת ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ותיקנה את תנאי המכרז באופן שאינו מחייב לחשוף את שמות הלקוחות.