חוק ההסדרים: תוך 30 יום ייקבע נוהל לבחירת תאגיד אשר יפעל למינוי מפעילים בנמלים

מודל ה-Landlord מקבל חיזוק בחוק ההסדרים שהוגש לאישור הממשלה ומחזק את מעמדה של חנ"י בהקצאת שטחים לחברות פרטיות, ניהול התעבורה הימית וסמכות על תשתיות ציבוריות משותפות. אבי אדרי מההסתדרות: ההסכם הקיבוצי כלל לא מדבר על הכנסת מפעיל נוסף


00:00 ,17.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

מודל ה-Landlordמקבל חיזוק בחוק ההסדרים שהוגש לאישור הממשלה ומחזק את מעמדה של חנ"י בהקצאת שטחים לחברות פרטיות, ניהול התעבורה הימית וסמכות על תשתיות ציבוריות משותפות. אבי אדרי מההסתדרות: ההסכם הקיבוצי כלל לא מדבר על הכנסת מפעיל נוסף
 
חוק ההסדרים אשר הוגש לאישורה של הממשלה ביחד עם התקציב לשנת 2009 כולל בתוכו חיזוק משמעותי של מודל ה-Lndlord בנמלי ישראל. על מנת ליישם את השינויים המוצעים בחוק ההסדרים יש לשנות את חוק רשות הספנות והנמלים משנת 2004.
 
כפי שניתן לראות מההצעה, מדיניות הממשלה היא לחזק את מודל ה-Landlord בנמלי ישראל ולאמץ את החלטות ועדת טוניק אשר הוקמה על מנת לבחון את כשלי מלחמת לבנון השנייה ואשר המליצה כזכור על יישום מלא של המודל הנהוג במרבית הנמלים המובילים בעולם.
 
על פי ההצעה, שר התחבורה, בשיתוף עם חברת נמלי ישראל יקבע - בתוך 30 יום - נוהל עבודה לשם הליך בחירת תאגיד. חנ"י תקצה שטחים בנמלי ישראל עבור התאגיד, והתאגיד יבחר גופים אשר ינהלו את השטחים השונים בנמלי ישראל.
 
ניהול הנמלים על ידי חנ"י, בהתאם למודל המוצע, יבוא לידי ביטוי בבחירת תאגידים אשר יוסמכו כתאגידים מורשים ותאגידים שיפעילו מתקני נמל לשימושם העצמי, דהיינו, הענקת זיכיונות לחברות אשר תפעלנה את רציפי הנמל.
 
במסגרת המודל המוצע, ניהול התעבורה הימית יועבר לידי חנ"י ולאחר תקופת מעבר ימונה "רב חובל נמל" מטעמה באופן שיאפשר לה לשאת באחריות המלאה של ניהול התחום הימי. כמו כן תנהל חנ"י את הביטחון ההיקפי בנמלים ואת ממשקי הביטחון בין הגופים הנמליים. כמו כן תנהל חנ"י את התשתיות הציבוריות המשותפות המשמשות את כלל המפעילים בנמל כגון כבישי גישה, שירותי קידוד ומיתוג ועוד.
 
כמו כן הוצע בחוק ההסדרים להעביר באופן זמני ועד להסדרת חוק הניהול או ההפעלה את ניהול הרציפים והשטחים בתחום הנמל אשר אינם כלולים בשטחי ההסמכה של חברות הנמל - לידי חנ"י.
 
על פי המוצע בחוק ההסדרים, חנ"י תוכל לנהל – בנסיבות מיוחדות – רציפים ושטחים בתחום הנמל אשר לא הועברו לניהול חברות הנמל או לצדדים שלישיים אחרים – עד להסדרה של ניהולם או הפעלתם בידי גורם אחר.
 
יש לציין כי נמל אילת זכה ליחס מיוחד ושונה בחוק ההסדרים וכי חברת נמל אילת יכולה לנהל בעצמה את שטחי הנמל שלה וכן תוכל במקרים מסוימים למלא את התפקידים המוטלים על חברת נמלי ישראל.
 
ההסתדרות: מתעלמים מההסכם הקיבוצי
 
אבי אדרי, מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות העובדים, ציין בשיחה עם מערכת port2port כי להסתדרות ישנה הסתייגות מהותית מחוק ההסדרים והיא עצם השימוש בחקיקה והתעלמות מההסכם הקיבוצי אשר כלל אינו מזכיר כניסה של מפעיל נוסף לנמלי ישראל.
 
אדרי הוסיף כי על משרד האוצר לחדול מצעדים חד צדדים ולהגיע למשא ומתן מול ההסתדרות והעובדים ולהסביר את מודל ה-Landlord כראוי ולא לשלוף הפתעות. אדרי הוסיף כי האוצר יודע כי יש כתובת למשא ומתן וכי ההסתדרות אינה אטומה להצעות אך את הנושאים הללו יש ללבן במשא ומתן ולא לנסות ולעקוף אותם באמצעות חקיקה.
 
אדרי הוסיף כי ההסתדרות כינסה את ועדי העובדים והזכיר כי להסתדרות מערך ארגוני מסודר וכי אם ינקטו צעדים חד צדדיים על ידי משרדי הממשלה בכוונת ההסתדרות להגיב על כך. "זה אבסורד", הוסיף אדרי, "אם ההסתדרות זזה מילימטר ימינה או שמאלה מההסכמים הקיבוציים מתנפלים עלינו כי אנו מפרים את ההסכם. לנו אסור – אבל להם מותר".