המשרד להגנ״ס: חומ״ס ליד בתי המושב

נתפסו חשודים אשר החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במושב הודיה. המשרד הוציא לגורמים המעורבים צו לפינוי מיידי לאתר פסולת רעילה


12:24 ,03.05.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה פשטה על משק במושב הודיה שבחבל לכיש, שבו הוחזקו באופן בלתי תקין וללא אישורים חומרים מסוכנים במבנה לול ישן, מרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים. במסגרת הפעילות, איתרו הכוחות יותר מ-100 טונות שהוחזקו בחביות ובקוביות, שהכילו על-פי החשד ממיסים הידועים כחומרים דליקים.

 

הפעילות בוצעה בהובלת המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, ובהשתתפות מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה וגורמי מטה, וכן בליווי צוותי דיגום של החברה לשירותי איכות הסביבה, שוטרי המדור להגנת הסביבה במשטרת ישראל, רשות הטבע והגנים ואיגוד ערים נפת אשקלון.

 

החומרים המסוכנים הוחזקו ללא היתרים ורישיונות, ללא תשתיות מתאימות ואמצעי כיבוי, בסמוך לבתי מגורים. האריזות סגורות, אך מדידת ריכוזי VOC שנערכה בשטח מעידה על נוכחות מובהקת של חומרים מסוג ממסים אורגניים.

 

אחסנה של רעלים וחומרים מסוכנים דליקים באתר שאינו מוסדר, ללא אמצעי תשתית ואחסון מינימליים הנדרשים להגנה על הסביבה והאדם, עלולה לסכן את תושבי האזור והסביבה, ובפרט לנוכח הקרבה הרבה לבתי מגורים. על פי הכיתוב אשר נמצא על גבי התוויות השונות של החומרים, קיים חשש כי עלול היה להתרחש במקום אירוע חומרים מסוכנים כתוצאה מהתלקחות תכולת האריזות באופן ספונטני ובפרט בימי הקיץ החמים, או חלילה, מכל אירוע בטיחותי אחר.

 

בפעילות, שבוצעה באמצעות צו חיפוש של בית המשפט, עוכב לחקירה חשוד אחד. בנוסף, פתחה המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה בחקירה פלילית כנגד מספר מעורבים. מנהל מחוז דרום, ברוך ובר, הוציא לגורמים המעורבים צו פינוי רעלים. על פי הצו, יש לפנות את כלל החומרים הרעילים להשמדה באתר פסולת רעילה ביעד שיאושר על ידי המשרד, באופן מיידי. הפעולות לפינוי החלו, והמשרד יפעל בנחישות עד להסרת המפגע.