משבר חיפה כימיקלים: המשרד להגנת הסביבה פרסם תנאים לשינוע באיזוטנקים

בהיתרים הגדרות ברורות באשר לתנאים והדרישות הסביבתיות הנדרשים ליישום חלופת האיזוטנקים באופן בטיחותי. החלופות האחרות לא יישימות לאור התנגדות עירית חיפה. שרגא ברוש לרה״מ: להאיץ חקיקה להפקעת סמכויות ראשי ערים בנושאי תשתיות


13:31 ,29.08.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

לאחר שהמשרד להגנת הסביבה מצא כי מערך ייבוא האמוניה הקיים (אוניה גדולה והמכל הקבוע), מסכן באופן בלתי קביל את האוכלוסייה ולא התיר להמשיך את השימוש בו, הגישה חיפה כימיקלים למשרד להגנת הסביבה חלופות שונות למערך ייבוא אמוניה. המשרד להגנת הסביבה ביצע בחינה מעמיקה ומקיפה של חלופות עבור תרחישי שגרה תפעוליים. בחינה זו כללה שימוש בכלים כמותיים והשוואתיים, תוך הסתייעות ביועצים מהארץ ומחו"ל ובפורום המנחה הלאומי, הכולל את גופי הממשלה הרלוונטיים דוגמת כלכלה, אוצר, תחבורה, ביטחון פנים, העבודה, פקע"ר, כב"ה, מל"ל, ועוד.

 

לאור בחינה זו, נמצאו שלוש חלופות קבילות לטווח הקצר. החלופה העדיפה מבחינה בטיחותית, שאף אושרה על ידי ממשלת ישראל גם לאור הסכמה רחבה בנושא זה בפורום המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים, היא חלופת האנייה המוקטנת וההזרמה ישירה למפעלים, ללא שימוש במכל האמוניה הקיים.

 

בנוסף, נמצאו עוד שתי חלופות קבילות: חלופה משולבת של אוניה מוקטנת והזרמה ישירה למפעלי הצפון וייבוא אמוניה באיזוטנקים מנמל אשדוד למפעלי הדרום; וחלופת ייבוא אמוניה באיזוטנקים לכל הארץ – אשר בהיבטי בטיחות דורגה אחרונה מבין שלוש החלופות. לטווח הארוך אושרה בהחלטת הממשלה הקמת מפעל לייצור אמוניה במישור רותם והקמת מקשר ימי בחיפה.

 

לאור עמדת עיריית חיפה לפיה לא תסכים לתת רישיון עסק לחיפה כימיקלים צפון, החלופות הראשונה והשנייה אינן ניתנות ליישום, ועל כן המשרד קיים במהלך השבועות האחרונים דיונים עם הגורמים השונים באשר לאספקת אמוניה לחיפה כימיקלים דרום באמצעות איזוטנקים.

 

האחרון שבהם התקיים במשרד בירושלים ב-27 באוגוסט עם נציגי משרד הכלכלה, התחבורה, נמל חיפה, נמל אשדוד, כב"ה, פיקוד העורף, עיריית אשדוד, איגוד ערים אשדוד, רכבת ישראל וחיפה כימיקלים. מטרת הישיבה הייתה לקבל עדכון מהרגולטורים העוסקים בנושא ומהמפעל את פרטי הפתרון המתגבש, על מנת שיוכלו להיערך.

 

בדיון הציגו נציגי חיפה כימיקלים את פרטי הפתרון המקודם על ידם לצורך אספקת אמוניה למפעל בדרום. לפי העדכון, החברה נמצאת בקשר עם מספר ספקי אמוניה במצרים, ומשם באמצעות חברה מתווכת פלסטינית ייובאו לישראל כ-100 איזוטנקים בשבוע באמצעות שני קווי ספנות המגיעים לנמל אשדוד ולנמל חיפה. בשלב זה הציגה החברה כי ניתן לשנע באוניות כ-20 איזוטנקים באמצעות נמל אשדוד ו-80 באמצעות נמל חיפה, ומשם החברה בוחנת שינוע איזוטנקים למפעל בדרום באמצעות משאיות או רכבת.

 

מהדיון עלה כי קיימת מורכבות רבה בהיתכנות התפעולית ביישום חלופת האיזוטנקים בכל אחת ממרכיבי שרשרת האספקה. החל מספק האיזוטנקים במצרים, דרך הנמלים, ועד לשינוע היבשתי למפעל וממנו.

 

המשרד להגנת הסביבה הוציא היתרים ובהם הגדרות ברורות למפעלים ולנמלים באשר לתנאים והדרישות הסביבתיות ליישום חלופת האיזוטנקים באופן בטיחותי, כדי לאפשר לגורמים השונים להיערך ליישום החלופה.

 

 

ברוש לרה״מ: האץ חקיקה להפקעת סמכויות ראשי ערים בנושא תשתיות

 

נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש, פנה הבוקר לראש הממשלה במכתב דחוף. ברוש ביקש להאיץ את חקיקת החוק המפקיע סמכויות של ראשי ערים בנושא תשתיות לאומיות. 

 

ברוש הבהיר במכתבו כי הפתרון הנכון והמיידי למצב שנוצר הוא הפקעת הסמכויות של ראש העיר, וקביעת עובדות בשטח.

 

"אמוניה היא חומר גלם הכרחי למשק הישראלי, לא ייתכן מצב בו בגלל רעשי רקע ופופוליזם זול, תיפסק הספקת האמוניה למשק כולו, תעשיית הדשנים כולה תיסגר, עשרות מפעלים אחרים ייפגעו ואלפי עובדים יישלחו הביתה ערב חגי תשרי״, כתב ברוש.

 

הוא הוסיף: ״עד כה, התנהלות המדינה סביב נושא האמוניה הייתה חובבנית במקרה הטוב, ופושעת במקרה הרע. מקבלי ההחלטות פחדו לקחת אחריות ולקבל החלטות, ובסופו של יום עובדים ישלמו על כך במקום עבודתם. אסור להיכנע לרעשי הרקע ולפופוליזם, יש לנהוג באחריות ובממלכתיות, ולעשות את הצעדים הנכונים – לאפשר לאמוניה לזרום למשק הישראלי בצורה שוטפת".