לא מסתמן פתרון לבעיית תוספת סיכוני המלחמה

על אף שמשרד האוצר המליץ על יישום מודל "סרי לנקה" שאינו דורש שינויי חקיקה טרם יושם המודל אשר ייתן פתרון קבע בעת מצבי מתח בטחוני ומלחמה. בישיבה שנערך בחברת ענבל התברר כי המודל מעורר ביקורת


00:00 ,11.09.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

על אף שמשרד האוצר המליץ על יישום מודל "סרי לנקה" שאינו דורש שינויי חקיקה טרם יושם המודל אשר ייתן פתרון קבע בעת מצבי מתח בטחוני ומלחמה. בישיבה שנערך בחברת ענבל התברר כי המודל מעורר ביקורת
 
מאיגוד המשתמשים בהובלה ימית נמסר כי לאחר מלחמת לבנון השנייה הוא יזם פנייה לממשלה על מנת לקדם פתרון קבע לבעיה של עליות דרסטיות בתוספת סיכוני המלחמה לדמי ההובלה הארצית בעת מצבי מתח בטחוני ומלחמה.
 
בעקבות יוזמה זו הוקם צוות מיוחד של משרד האוצר לטיפול בבעיה בראשות סגן בכיר לחשב הכללי, רו"ח ירון נחמה. איגוד המשתמשים בהובלה ימית עבד מול הצוות של משרד האוצר במיקוד הבעיה ובהצעת חלופות שונות לפתרונה.
 
הצוות של משרד האוצר פרסם את מסקנותיו בדו"ח מיוחד בחודש אפריל 2007, והעומד בראשו אף הציג את עבודת הצוות ואת מסקנותיו בכנס השנתי של איגוד המשתמשים בהובלה ימית שהתקיים בחודש מאי 2007. הצוות המליץ לבחור בפתרון של גיבוי פוליסת הביטוח של חברות הספנות באמצעות מתן בטוחה על ידי ממשלת ישראל, פתרון זה מכונה מודל "סרי לנקה" מכיוון שיושם במדינה זו.
 
יתרונות פתרון זה הינם הפחתה משמעותית של העלויות בזמן משבר, מניעת מעורבות ממשלתית בזמן שגרה, שמירה על תנועה חופשית של אוניות, ישימות הפתרון, שהוכחה במדינות אחרות, והעדר צורך בשינוי חקיקה.
 
מאיגוד המשתמשים בהובלה ימית נמסר כי העדר הצורך בשינוי חקיקה זרע בו תקווה כי הדבר יקל על זירוז היישום של פתרון זה, אולם כמעט שנה וחצי חלפה מפרסום מסקנות אלו, והנושא לא התקדם לקראת יישום, למרות פניות האיגוד.
 
בחודש שעבר התקיימה בחברת ענבל, חברת הביטוח הממשלתית, ישיבה מיוחדת בנושא, בהשתתפות מר יריב נחמה, נציגים בכירים של משרדי האוצר והתחבורה, מנהל רשות הספנות והנמלים, יו"ר ומנכ"ל איגוד המשתמשים בהובלה ימית, נשיא לשכת הספנות ונציג חברת הספנות צים.
 
מטרת הישיבה הייתה להציג בפני הנוכחים את המודל הביטוחי שהממשלה מעוניינת ליישם. המודל המוצע עורר ביקורת כי ספק אם ניתן יהיה להשיג את שיתוף הפעולה של חברות הספנות ושל המבטחים כדי ליישמו בפועל.