מסרי תעודת האחסנה: סוכני האונייה ישתפו פעולה עם סוכני המכס

נתוני "נמל פריקה ראשון" יפורסמו על ידי סוכני האוניות ויעבירו מידע לבקשת סוכני המכס. בעתיד יתבסס התהליך על מסר אישור Booking שיועבר על ידי סוכן האונייה לנמל ולמשלח


00:00 ,25.07.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

נתוני "נמל פריקה ראשון" יפורסמו על ידי סוכני האוניות ויעבירו מידע לבקשת סוכני המכס. בעתיד יתבסס התהליך על מסר אישור Booking שיועבר על ידי סוכן האונייה לנמל ולמשלח
 
בדיון שנערך בתחילת החודש בתל אביב במסגרת פעילות תס"ק-ים ובהשתתפות נציגים של לשכת הספנות, ארגון סוכני המכס, חברת נמלי ישראל וחנ"א דנו המשתתפים בסיכום תהליך העבודה שבו סוכני המכס יוכלו לשדר בתעודת האחסנה למכולה את הנתון של נמל פריקה ראשון.

במסגרת הדיון הובהר כי הנתון של "נמל פריקה ראשון" הוא נתון הכרחי בתכנון השטח לקראת הטעינה בנמל ולביצוע תוכנית הטעינה של האונייה.

כידוע לכל, הנמל דורש מסוכני המכס לכלול במסרי תעודות האחסנה למכולה את נמל הפריקה הראשון. נתון שגוי יגרום לעיכוב של הנהג בשערי הנמל עד לבירור (בנמל אשדוד – החל מה-5 באוגוסט הקרוב). 
 
לאחר דיון זה נערכה פגישת עבודה בשיתוף נשיא לשכת הספנות, מר ראובן צוק. בפגישה זו סוכם שעל מנת לפתור את הבעיה בטווח הקרוב, יתבקשו סוכני האניות (במכתב מטעם לשכת הספנות) לפרסם בצורה בולטת וברורה את נמלי השטעון בלוח הפלגות אוניה ולהיענות לבקשות של סוכן מכס לקבלת מידע אודות נמל הפריקה.

בצורה זו יוכל סוכן המכס לשלב את הנתון במסר שהוא מעביר לנמל.
 
סוכם כי בעתיד יתבסס התהליך על מסר אישור Booking שיועבר על ידי סוכן האונייה לנמל ולמשלח, וממנו ייגזר נמל הפריקה/ שטעון ראשון.
 
מסר אישור Booking מועבר כבר היום לנמל על ידי חברות כמו צים, MSC ובקרוב גם על ידי מארסק, ובתס"ק - ים פועלים על מנת  לקדם את יישום תהליך מול כלל סוכני האונייה.