איגוד המשתמשים: הגידול בפעילות הנמלית מחייב פיתוח של שני הנמלים במקביל

על פי נתוני המחלקה הכלכלית באיגוד, בחודשים ינואר-נובמבר 2013 שונעו בנמלי ישראל כ-44 מיליון טון מטען, 18 מיליון טון ביבוא ו-25 מיליון טון ביבוא


14:22 ,31.12.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

לפי נתונים של איגוד המשתמשים בהובלה ימית בשנת 2013 חלה עלייה של 11% בהיקף הפעילות הנמלית בנמל חיפה וירידה של 3% בפעילות בנמל אשדוד. בניטרול מטענים בשטעון יש איזון בפעילות בין הנמלים, עם יתרון לאשדוד.

 

באיגוד המשתמשים גורסים, כי הנתונים מחייבים פיתוח של שני הנמלים במקביל, ומזהירים שמגמת הגידול בפעילות הנמלית עלולה להשתנות בעקבות מתחים ביחסי העבודה, נקיטת צעדים ארגוניים והסטת השטעונים של צים לנמל פיראוס.

 
מהנתונים עולה, כי בחודשים ינואר-נובמבר שונעו בנמלי ישראל כ-44 מיליון טון מטען, בהשוואה לכ-46.5 מיליון טון מטען בכל שנת 2012. מתוך הכמות הנ"ל, שונעו ביבוא כ-18 מיליון טון וביצוא כ-25 מיליון טון (בהשוואה ל-27 מיליון טון ביבוא וכ-19 מיליון טון ביצוא בכל שנת 2012).

 

בחינה של תנועת המכולות בנמלים מצביעה על גידול של כ-2.5% בחודשים ינואר-ספטמבר בהשוואה לחודשים ינואר-ספטמבר 2012 – כ-2 מיליון TEU בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013 לעומת 1.93 מיליון TEUבתקופה המקבילה אשתקד.


מנהל המחלקה הכלכלית באיגוד המשתמשים אביאל קורן, שערך את הבדיקה, ציין כי מגמת גידול הפעילות בנמלי ישראל נמשכת באופן עקבי זה למעלה מעשור, מלבד החריג שנרשם בשנת 2009 עקב המשבר הכלכלי העולמי.


קורן ציין, כי בבחינת כמות המכולות המלאות חל גידול של 3.3% ביבוא וקיטון של-1.1%ביצוא.

 

באיגוד המשתמשים מתריעים, כי מגמת הגידול העקבית עלולה להשתנות בעקבות העיצומים הננקטים לאחרונה בנמל חיפה, כשכבר עכשיו מסתמנת ירידה של עשרות אחוזים בפעילות הנמלית עקב העיצומים.

עוד צוין, כי הגידול העקבי בפעילות נמל חיפה נמשך ברציפות משנת 2010, כולל בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2013. הגידול בא לידי ביטוי בכל אחת משלוש צורות מדידה – על פי תנועת המטענים בטונז', על פי כמות המטענים בטונז' המובלים במכולות ועל פי כמות המכולות.

 

העלייה לעומת ירידה בפעילות נמל אשדוד לפי כמות המטענים בטונז' בכלל ולפי כמות המטענים בטונז', המובלים במכולות. כמות המכולות המשונעות באשדוד לא השתנתה בהשוואה לכמות ב-2012.

 

כמות המטענים בטונז' בנמל חיפה עלתה בינואר-ספטמבר 2013 בכמעט 11% ביחס לכמותם בתקופה המקבילה אשתקד, ואילו בנמל אשדוד ירדה כמות המטענים בטונז' בכ-3% באותה תקופה. כמות המטענים המובלים במכולות בחיפה עלתה ב-22% אחוז (מכ-12 מיליון טון ב-2012 ל-13מיליון טון מובלים במכולות במחצית 2013). בנמל אשדוד הובלו בתקופה זו כ-7.6 מיליון טון במכולות, לעומת כ-8.1 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-6%. תנועת המכולות במונחי TEU .

 

עם זאת, באיגוד ציינו כי יש לזכור שכמויות השטעון נמצאות בגידול עקבי בנמל חיפה, שדרכו עוברים כמעט כל השטעונים המגיעים לישראל (בשנת 2012 הסתכמו כמויות השיטעון בחיפה בכ-238 אלף TEU, (גידול של % לעומת השנה שקדמה), כשבנמל אשדוד עברו 16,007 TEU בשטעון.

 

באיגוד המשתמשים מדגישים, כי הגידול העקבי בהיקף השטעונים דרך נמל חיפה, המסתמן כבר שנים כ-HUB  המועדף במזרח התיכון על ידי חברות ספנות רבות, בצד הגידול הנמשך בסחר הישראלי, מחייב את מקבלי ההחלטות להתחייב לפיתוח מקביל של שני הנמלים, בצד הקמת הרציפים החדשים שעליה החליטה הממשלה. 

 

עוד צוין, שבשני הנמלים הנוספים, נמל אילת ונמל מספנות ישראל, ניכרת מגמת גידול משמעותית, המעידה על התפתחותם. עם זאת, שני נמלים אלה יחד משנעים רק כ-7% מטונז' המטען בנמלים.


בנמל אילת גדלה הפעילות בינואר-ספטמבר 2013 בכ-18% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (מ-1.28 מיליון טון ל-1.51 מיליון טון) ובנמל מספנות ישראל גדל נפח המטענים בתקופה זו בכ-23% (כ-1 מיליון טון ל-1.22 מיליון טון). בנמל אילת מדובר בהיפוך מגמה ואילו נמל מספנות ישראל גדל באופן עקבי. יצוין כי פעילות נמל זה הוגבלה בהסכמים עם ההסתדרות ללא יותר מ-5% מכלל פעילות הפריקה בנמלי ישראל.
 

הנתונים פורסמו בחדשות איגוד המשתמשים בהובלה ימית.