זמינות גבוהה לשירותי מערכת קהילת הים

זמינות מערכת המסרים האלקטרוניים המנוהלת בידי חנ"י עמדה בשנתיים האחרונות על 99.9%


00:00 ,11.03.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

זמינות גבוהה ביותר לשירותי מערכת IPCS - מערכת קהילת הים בישראל (לשעבר תס"ק-ים ), המערכת הטכנולוגית מבוססת המסרים האלקטרונים שמופעלת על ידי חברת נמלי ישראל (חנ"י) לשירות קהילת הים.

בשנתיים האחרונות עמדה זמינות המערכת על-99.9% ( 99.989% בשנת 2012 ו-99.986% בשנת 2011), כך לדברי מנהל תחום יישומי קהילת הים באגף מערכות המידע של חנ"י גדי בן-משה. הוא הוסיף, ש"שיעורי הזמינות הגבוהים מעידים על כך שהשירותים ניתנים באופן שוטף ורציף ובמינימום תקלות לחברי קהילת הים. רמת זמינות זו נחשבת גבוהה בתחום".

IPCSIsrael Port Community System) ) הינהמערכת טכנולוגית שנועדה לשפר את השירות לעוסקים בסחר חוץ וללקוחות הנמלים. כיום פעילים במערכת בצורה וולונטרית חברות וגופים רבים, בהם יצואנים, יבואנים, חברות תובלה, משלחים בינלאומיים, סוכני מכס, סוכני אוניות, מסופים עורפיים ועוד.

ברמה הלאומית, המערכת נועדה לשפר את כושר התחרות של המשק הישראלי באמצעות ייעול תהליכי השינוע ("נמל ללא ניירת") וחסכון בתשומות בתהליכי הסחר, תוך התייחסות לכל שרשת האספקה הלוגיסטית. ניהול המיזם הופקד בידי חנ"י על ידי רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה ורשות המסים במשרד האוצר.

המערכת מתבססת על מתג מסרים ממוחשב ומאובטח, מבוסס כספות וירטואליות,שבאמצעותו מועברים מסרים אלקטרוניים בין חברי קהילת הים. מסרים אלה מחליפים טפסים וניירתומנתבים מידע בין הגורמים השונים. במתג 800 כספות וירטואליות, ביניהן מועברים עשרה מיליון מסרים בחודש ב-80 סוגימסרים, בהם מסר תעודת אחסנה, מסר חשבונית, מסר מצהר ועוד רבים. מעל ל-2,000 משתמשים נהנים מעשרות שירותים מקוונים שמעניקה המערכת, בכלל זה בקשה להיתר הפלגה אלקטרוני, סטאטוס מכולה, השלמת פרטי מוביל ועוד.