מבקר המדינה: להסדיר שימוש בנכס בבעלות חנ"י והמדינה

דו"ח מבקר המדינה מתייחס לבניין ומגרש סמוך הנמצאים בסמוך לנמל חיפה שבבעלות רשות הנמלים והרכבות והמדינה, בהם לא נעשה שימוש מאז 1980. חנ"י: פניותינו למינהל נכסי הדיור הממשלתי בבקשה לרכוש את חלק המדינה בנכס לא נענו עד כה


00:00 ,18.05.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

בדו"ח מבקר המדינה, מתייחס המבקר לנכס הסמוך לנמל חיפה שנמצא בבעלות רשות הנמלים והרכבות שהופרדה לשני גופים ב-1996 ובבעלות המדינה. כבר עשרות שנים שבנכס זה, המונה מגרש ובניין ישן לא נעשה שימוש.

על פי ממצאי הדו"ח, גודל המגרש הינו 4.75 דונם והבניין משתרע על שטח של 1,500 מ"ר עם חניון סמוך שבשימוש רכבת ישראל. לדברי מבקר המדינה, מדובר במבנה שהוקם בשנות ה-50 של המאה שעברה ואינו בשימוש מאז 1980.

לפי דו"ח מבקר המדינה, מבקשת עיריית חיפה לפתח את האזור שנמצא בסמוך ל"קמפוס הנמל" השייך לאוניברסיטת חיפה ולבנות עליו מוסדות לימוד אקדמיים ומעונות סטודנטים. ממצאי מבקר המדינה עולה כי, "עד מועד סיום הביקורת לא נחתם הסכם פיתוח בין המדינה ובין חנ"י. לכן, מחצית מזכויות הבעלות על הנכס לא הועברה על שם חנ"י אלא נותרה על שם רשות הנמלים והרכבות, ישות משפטית שאינה קיימת עוד. נוסף על כך לא הובהר, מעמדה של רכבת ישראל שהופרדה מרשות הנמלים והרכבות, בנוגע לחלקה בנכס".

עוד עולה מדו"ח המבקר כי, "הנכס הוא מקרה פרטי של תופעה רחבה יותר של נכסים רבים שרשות הנמלים והרכבות רשומה בהם כבעלים ושאלת הבעלות עליהם לא הוסדרה בהסכם, למרות דרישת חוק רשות הספנות והנמלים התשס"ד-2004".

בדו"ח ממליץ משרד מבקר המדינה כי שר האוצר, שר התחבורה וחנ"י יגבשו הסכם ובו יוסדר רישום הבעלות והשימוש בנוגע לנכס בחיפה, על מנת שייעשה בו שימוש לתועלת הציבור.

מחנ"י נמסר בתגובה כי, "הנכס היה בבעלות משותפת של המדינה ורשות הנמלים אשר חדלה מלהתקיים. העברתו לחברת נמלי ישראל שהחליפה את הרשות בתחום הפיתוח והנכסים, כפופה לחתימת הסכם חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל מהלך שטרם הושלם למרות מאמצינו מול המדינה. פניותינו הרבות למינהל נכסי הדיור הממשלתי בבקשה לרכוש את חלק המדינה בנכס כדי שנוכל לשדרג הנכס וליזום השימוש בו באופן המיטבי, לא נענו עד כה. בשלב זה החברה מבטיחה את הניהול התקין של הנכס בכל הקשור למניעת פולשים, גידורו וכדומה".