ד״ר זבה לשר התחבורה: הדיווידנדים של נמל אשדוד - ללקוחות הנמל

נשיא פורום לקוחות הנמלים מביע הנתגדות נחרצת להעברת 100 מיליון שקל למדינה מחברת נמל אשדוד וטוען במכתב לשר התחבורה יש לפצות את הלקוחות על שירות גרוע ומבנה תעריפים לקוי בגינם משלמים הלקוחות יותר בשל עיכובים ומחסור בכוח אדם. ״דיווידנדים מחלקים למצטיינים, ואנש


10:47 ,02.02.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

נשיא לשכת הספנות הישראלית, ד״ר יורם זבה, פנה לאחרונה במכתב לשר התחבורה בצלאל סמוטריץ׳, בו הוא מביע ״התנגדות נחרצת״ להעברת דיווידנדים בסך 100 מיליון שקל למדינה מחברת נמל אשדוד.

 

לטענת ד״ר זבה, הכתובת הנכונה והצודקת לחלוקת הדיווידנדים – 100 מיליון מתוך רווחי 2016 – 2018 העומדים על 500 מיליון שקל – הם לקוחות נמל אשדוד. ד״ר זבה מציין במכתבו אשר עותקים ממנו נשלחו לחברי פורום לקוחות הנמל ובכירי משרד האוצר והתחבורה, כי ״דיווידנדים מחלקים למצטיינים, ואנשי הממשלה לא נמנים עמם בכל מה שנוגע לתפקוד נמל אשדוד״.

 

לטענת ד״ר זבה, ״קיימות דרכים שונות לפצות את הלקוחות: הורדה זמנית של התעריפים, או קרן חרום להחזרים כפי שהיה בזמנו ברשות הנמלים עד 2005״.

 

ד״ר זבה מעלה במכתבו לשר התחבורה את הנימוקים להתנגדות לחלוקת הדיווידנדים. לטענתו, חלק גדול מהמקורות הכספיים לדיווידנדים, נובע מהחיסכון לתגבור ההכרחי בכוח אדם ולהשקעה באחזקה תקינה של הציוד, המצטרפים לשיבושי עבודה לפרקים. כל אלה, לדבריו, מתבטאים במדדי שרות גרועים במיוחד המתועדים בשנים האחרונות בפרסומי רספ״ן.

 

כמו כן טוען ד״ר זבה כי חלק גדול נוסף מהמקורות הכספיים נובע ממבנה התעריפים שהתגלה, לטענתו, ״כמעוות בעתות של תפקוד גרוע וממושך״. לטענתו, מבנה תעריפים זה מוביל לכך שמכולה שלא נטענת בגלל מחסור בכוח אדם או ציוד לקוי נשארת בנמל ולשלם עבור תקופת אחסנה נוספת, קרי, ״נענשת״ פעמיים. כמו כן, אנייה שמחכה בתור, או עובדת באיטיות ברציף, בשל מחסור בכוח אדם או ציוד לקוי, נאלצת לשלם תשלום ״שעות נוספות״, קרי, גם היא ״נענשת״ פעמיים.

 

לדברי ד״ר זבה, פורום לקוחות הנמלים, שרוב לקוחות הנמלים מיוצג על ידו קרי התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, מועצת המובילים ולשכת הספנות, ״סובל בצורה קשה יותר ויותר כבר תקופה ארוכה של מספר שנים מנזקים כספיים אדירים״.

 

לטענתו, בנוסף לנזקים הישירים שציין מצטרפים גם נזקים עקיפים כגון השארת אלפי מכולות ריקות מאחור, צמצום כמויות השינוע באופן שרירותי, הוצאות כפולות ומכופלות למשאיות ממתינות אחרי שהוזמנו לעבודה, אחסון מכולות במסופים עורפיים, אובדן חוזי הובלה, דמי חכירה יקרים ועוד.

 

ד״ר זבה מציין במכתבו לשר התחבורה כי פורום לקוחות הנמלים אומד את הנזקים הכספיים הישירים בסכום של קרוב למיליארד שקל לשנה. לדבריו, אומדן הנזקים העקיפים אינו ניתן לכימות והוא כולל גם פגיעה בלקוחות הסופיים של החברות המסחריות המייצאות והמייבאות ומשפיע גם על יוקר המחייה.

 

ד״ר זבה מזכיר במכתבו לשר התחבורה כי פורום הלקוחות התריע מספר פעמים על המצב בנמל אשדוד ואף השתתף בישיבות של ועדת הכספים של הכנסת שם הוחלט כי יש לתעדף שירות ללקוחות הנמל על פני רווחים.