גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 22.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.698 +0.163
אירו 4.2033 -0.109
ליש"ט 4.7628 -0.287
100 יין 3.3726 +0.089
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

נמל אשדוד: רווח נקי של 209 מיליון שנת בשנת 2017

נחשפו יעדי חברת הנמל לשנת 2018: טיפול ב-1,050 אלף יחידות מכולות כולל שטעון, 168 אלף כלי רכב, מטען כללי – 2.22 מיליון טון, מטעני תפזורת – 8.8 מיליון טון. עוד נחשף כי בנמל חוששים מירידה בהכנסות בשל עלייה משמעותית בכמות השטעונים
07.11.18 / 11:56
נמל אשדוד. תכנית אסטרטגית רב שנתית
צילום: אבי רוקח
נמל אשדוד. תכנית אסטרטגית רב שנתית

במסגרת דו״ח רשות החברות הממשלתיות שהוגש אתמול לשר האוצר משה כחלון נחשפו הדוחות הכספיים של חברת נמל אשדוד לשנת 2017. מהדוחות עולה כי הכנסות החברה בשנת 2017 הסתכמו לסך של 1.24 מיליארד שקל לעומת 1.08 מיליארד שקל בשנת 2016 – גידול בסך של כ-154 מיליון שקל המהווה עלייה של 14.1%.

 

בשנת 2017 חל גידול בהיקפי הפעילות של החברה שבא לידי ביטוי בגידול של כ-5.7% בהיקף המכולות הכולל במונחי TEU וגידול של כ-3.3% בהיקף מטעני התפזורת. מנגד חל קיטון של כ-6.4% בהיקף המטען הכללי ובכמות כלי הרכבת כמעט ולא חל שינוי.

 

הרווח הנקי של חברת נמל אשדוד לשנת 2017 עומד על סך של כ-209 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 204 מיליון שקל – עלייה של כ-5 מיליון שקל המהווה עלייה של 2.45%.

 

עוד עולה מדו״ח רשות החברות כי במהלך דצמבר 2017 שילמה חברת נמל אשדוד בונוס לעובדים בסך כולל של כ-15 מיליון שקל.

 

כמו כן נחשפו בדוחות יעדי חברת נמל אשדוד לשנת 2018 מהם עולה כי יעדה העיקרי של החברה הינו הבטחת מעמדה כגורם משמעותי בשוק הנמלים בישראל והבטחת איתנותה הפיננסית.

 

לצורך עמידה ביעדים אלה אישר דירקטוריון החברה תכנית אסטרטגית רב שנתית בהיקף השקעה של 2.3 מיליארד שקל שעיקריה פיתוח תשתיות באמצעות שינוי ייעודו ושדרוגו של רציף 21 מזרח וביצע השקעות נלוות באופן שיוכל לקלוט אניות מכולה של עד 18,00 TEU. בנוסף, שינוי ייעודם של רציפים 7 ו-9 כך שיוסבו לרציפי מטען כללי. רכש מנופים ושדרוג מנופים קיימים ברציפי הנמל על מנת שתתאפשר קבלת של אניות בנפח קיבולת של 18,000 TEU והקמת מסוע גרעינים.

 

כמו כן בכוונת החברה לפתח את המשאב האנושי באמצעות אימוץ תכניות התייעלות ושינוי תמהיל כוח האדם אשר יתרמו ליעילות הנמל ולגמישותו התפעולית. יעד נוסף הינו פיתוח וחיזוק פעילות החברה בתחום הצובר, מטען כללי, רכב ונוסעים.

 

 

 

עוד נחשף כי בחברת נמל אשדוד קיים חשש משינוי בתמהיל המכולות המנוטלות בנמל באופן שיחול גידול משמעותי בשטעונים וירידה בהכנסות וברווחיות הנמל כתוצאה מעודף היצע בשירותי נמל למכולות בישראל.

 

היעדים הפיננסיים של חברת נמל אשדוד לשנת 2018 הינם EBIDTA בשיעור של כ-20% ורווח תפעולי בסך של כ-188 מיליון שקל.

 

היעדים התפעוליים של חברת הנמל הינם מימוש תקציב ההשקעות של החברה ועמידה בתחזית המטענים: מכולות – 1,050 אלף יחידות כולל שטעון, כלי רכב – 168 אלף יחידות, מטען כללי – 2.22 מיליון טון, מטעני תפזורת – 8.8 מיליון טון.

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 927
פייסבוק

×