הופקדה תכנית המתחם הלוגיסטי במרחב נחל הקישון

התכנית מציעה להקים עורף לוגיסטי באזור נמל חיפה שישתרע על שטח של 392 דונם ויכיל מסופי מטענים, מחסנים, מרלו״גים, שטחי אחסנה ובתי קירור. על פי התכנית ניתן יהיה לאחסן במקום מכולות עד לגובה 21 מטר


12:45 ,11.02.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

לפני מספר ימים הופקדה בוועדה המחוזית בחיפה התוכנית המפורטת שיוזמת חנ״י להקמת עורף נמלי בשטח של 392 דונם במרחב נחל הקישון. מתנגדים לתכנית יוכלו לעשות כן בתוך מסגרת זמן של חודשיים.

 

התוכנית הקרויה ״מתחם לוגיסטי נמלי ישראל״, ואשר כונתה בעבר ״פארק נמלי ישראל״,  מציעה להקים בשטח המיועד מסופי מטענים, מחסנים, בתי קירור, מרכזים לוגיסטיים ושטחי אחסון פתוחים למכולות. על פי התכנית המוצעת, ניתן יהיה לאחסן מכולות עד לגובה של 21 מטר, סחורות צובר יבש ומטען כללי. התוכנית מאפשרת הקמת מבנים לוגיסטיים בגובה של עד 35 מטר.

 

חנ״י מציינת בדברי ההסבר המצורפים לתכנית כי היא נועדה לאפשר פיתוח שטחים עורפיים איכותיים לטובת השרשרת הלוגיסטית ולחיזוק הכלכלה המקומית, כערך מוסף של הפעילות הנמלית.

 

התכנית כוללת גם את שטחי מעגנת שביט הימיים והיבשתיים. בתחום הימי מיועדים 74 דונם לשיט ולעגינה, ובתחום היבשתי מיועדים 107 דונם בין השאר לאחסנת סירות ולעורף לוגיסטי עבור חקלאות ימית. בתחום היבשתי מאפשרת התוכנית, ממזרח ומדרום לשטח הימי של המעגנה, שימושים למטרות בילוי, נופש ותיירות, לרבות שירותי הסעדה, מסחר, תיירות ואולמות אירועים.

 

חנ״י: התקדמות חשובה לטובת חיזוק הכלכלה הלאומית 

 

מחנ״י נמסר כי ״מדובר בהתקדמות נוספת וחשובה בפיתוח מטרופולין חיפה והמפרץ לטובת חיזוק הכלכלה הלאומית והמקומית. התכנית שהופקדה תביא להקמת פארק לוגיסטי ראשון בחיפה והסביבה בהשתלבות עם פארק לפנאי ונופש בצדו, ולפיתוח שטחים איכותיים לטובת השרשרת הלוגיסטית ולשיפור השירות בנמלים. עם אישור התכנית חנ״י תזמין חברות העוסקות בסחר חוץ ומעוניינות בהקמת מרלו״ג מתקדם תוך עמידה בתנאים עיצוביים וסביבתיים מחמירים, להשתתף במכרזים ולפעול בפארק החדש״.

 

רשות נחל הקישון: תכנית הרסנית ופוגענית לסביבה

 

מרשות נחל הקישון נמסר כי ״הרשות מתנגדת לתוכנית חברת נמלי ישראל למתחם הלוגיסטי ובכוונתה להגיש התנגדות גורפת לתכנית לוועדה המחוזית. תכנית חנ״י הינה הרסנית ופוגענית לסביבה, היא כוללת הררי מכולות ומחסנים בגובה של 36 מטר, תיצור זיהום אויר ותאפשר קיומם של חומרים מסוכנים בקרבה לנחל, לפארק ולתושבי הסביבה. לחברת נמלי ישראל קיימות חלופות אחרות להקמת מחסנים לוגיסטיים במרחב מפרץ חיפה ובטח שלא על ובצמוד לשטחי טבע איכותיים שאין כמותם במדינת ישראל, כדוגמת מלחת הקישון הנדירה.

 

״נזקי ההצפות והשיטפונות שהיו לאחרונה במפרץ חיפה, נבעו בין היתר מאיטום פני השטח הנמליים במשטחי אספלט שיצרו נגר עילי ופגעו בחיי היומיום של התושבים. במפרץ חיפה, הפגוע גם כך ממפגעי תעשיה כבדה ותשתיות. יש חשיבות רבה להקמתו של פארק רחב שייתן מענה לאיכות חיי התושבים והדורות הבאים ולא לקבע את העיר במחסנים המהווים ׳מדבר עירוני׳ שמשרת את חנ״י ובעלי ההון, ולא את כלל הציבור הזכאי לריאה ירוקה משמעותית״.