מפרץ חיפה: דיון בוועדה המקומית יחשוף מדיניות מועצת העיר

הוועדה המקומית תדון היום בארבע תכניות שונות המוצעות באזור המפרץ, בהם התכנית המפורטת של חנ״י עבור נמל המפרץ, תכנית המתאר הארצית עבור עורף נמל חיפה, תכנית מפורטת עבור עורף נמל חיפה ותכנית לעורף הנמל במתחם הטכני


13:20 ,04.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

בדיון שיתקיים היום במליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה, יתבקשו חברי הוועדה - המורכבת מ-31 חברי מועצת העיר - להכריע באשר למדיניות בסוגיות מפרץ חיפה. זאת בשל העובדה כי הוועדה המקומית תדון היום בארבע תכניות שונות המוצעות באזור המפרץ. נציין כי החלטות הוועדה באשר לתוכניות אמורות לשקף את עמדת ראש העיר החדשה עינת קליש רותם.

 

בין ארבע התכניות שיעלו היום לדיון תדון הוועדה בתכנית המפורטת לנמל המפרץ שיוזמת חברת נמלי ישראל (חנ״י). כידוע לכל, נמל המפרץ נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, אך לא ניתן יהיה להפעילו ללא אישור התוכנית המפורטת, שקובעת את השימושים המדויקים בנמל, וכן את המבנים ואת המתקנים שמאפשרים אותם.

 

ההתנגדויות שהוגשו לתכנית המפורטת של חנ״י נעות בין בקשות לבטל את התכנית בשלמותה תוך ייעוד שטחי הים שיובשו לתכליות ציבוריות אחרות, לבין הטמעת שיפורים סביבתיים בה. בחלק מההתנגדויות נדרש לחייב את חנ״י במילוי שתי מטלות ציבוריות-עירוניות משמעותיות כתנאי לאישור התוכנית: ביצוע פרויקט חזית הים העירונית במערב הנמל והקמת פארק מורד נחל הקישון.

 

התוכנית השנייה שתידון היא תכנית המתאר הארצית שיוזמים חנ״י ומינהל התכנון במשרד האוצר עבור עורף נמל חיפה ואשר מייעדת שטח של 4,800 דונמים לפעילות נמלית תעשייתית. בשטח עצום זה ניתן יהיה להקים מרכזים ופארקים לוגיסטיים, אחסנת מכולות בשטחים פתוחים ואזורי משרדים נמליים. השטח המדובר כולל את כל שטחי מפרץ חיפה בתוך חיפה, למעט מתחמי בתי הזיקוק והצ׳ק פוסט. תכנית המתאר מאפשרת בנוסף הקמת מפעלי תעשייה בכפוף להכנת תכנית מפורטת, כפי שעולה מההוראות בתוכנית המתאר בנושא חומרים מסוכנים.

 

התכנית השלישית שתעלה לדיון היא תכנית מפורטת שיוזמת חנ״י לעורף נמל ומאפשרת  הקמת שטחי עורף נמל ואחסון סחורות משני עברי נחל הקישון בשטח כולל של 534 דונם. במסמך הסביבתי שצורף לתוכנית צוין כי קיימת אפשרות שפעילויות עורף הנמל יכללו אחסון, שינוע או טיפול בחומרים מסוכנים, לרבות כימיקלים.

 

התוכנית הרביעית שתעלה לדיון היא תכנית נוספת של חנ״י המייעדת כ-350 דונם לעורף נמל במתחם בית הספר הטכני. מדובר בתכנית מתאר בלבד ולא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה.

 

נציין כי בניגוד לתכנית המתאר הארצית לעורף נמל, שסמכות אישורה נתונה לממשלה, סמכות האישור של שלוש התוכניות האחרות היא של הוועדה המחוזית.

 

הדיון בארבע התכניות שיתקיים היום יתבצע כאשר ברקע הסכם שאישרה מועצת העיר בחודש יוני תחת ראש העיר הקודם, יונה יהב, ושהצדדים לו הם העירייה, הוועדה המקומית שלה, חנ״י, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל (רמ״י) ורשות שדות התעופה. בהסכם צוין  כי חנ״י תוותר על 586 דונם המוחכרים לה ואשר מיועדים לפארק מורד נחל הקישון, ובתמורה לכך תקבל מרמ״י כ-380 דונם לעורף נמל במתחם בית הספר הטכני, אך בהסכם זה לא נקוב תאריך לביצוע המהלך כמו גם אינו מבטיח מקורות מימון להקמת הפארק ואת העברת שטחיו לבעלות העירייה.

בהסכם זה, שנחתם תחת ראש העיר הקודם כאמור, התחייבה העירייה לתמוך ביוזמות עורף הנמל של חנ״י, ולא להתנגד לתוכנית החדשה שיוזמת רש״ת להארכת מסלולי ההמראה והנחיתה בשדה התעופה בחיפה ב-316 מטר בלבד - כך שאורכו יהיה 1,616 מטר - הארכה שלא תאפשר הגדלת טווח הטיסות בשדה לאירופה.

 

נזכיר כי בדיון קודם של הוועדה הביעה עינת רותם-קליש, ראש העיר חיפה, התנגדות נחרצת לשתי התוכניות שיוזמת חברת נמלי ישראל (חנ״י) להקמת מתחמי אחסון סחורות ועורף נמל בשטח של מאות דונמים במרחב נחל הקישון. ״הפיכת מפרץ חיפה לאזור של מחסנים היא הדבר הכי גרוע למטרופולין״, ציינה קליש רותם במהלך הדיון.

 

קליש הוסיפה ואמרה כי היא רואה בהקמת שדה תעופה בינלאומי בחיפה מנוע צמיחה עבור העיר, וציינה כי תכניות חנ״י עבור עורף הנמל ״יכולות לחרב את עתידו של שדה התעופה״.