גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 22.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.698 +0.163
אירו 4.2033 -0.109
ליש"ט 4.7628 -0.287
100 יין 3.3726 +0.089
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

נמל חיפה: ירידה של כ-26% ברווח הנקי בשנת 2017

חברת הנמל הרוויחה כ-96 מיליון שקל לעומת 130 מיליון שקל בשנה שעברה. הכנסות החברה רשמו עלייה של 3.6% אולם הרווח הגולמי רשם ירידה של 5.6%. יעדי החברה לשנת 2018: שיפור הרווחיות, הורדת עלויות השכר, קידום התכנית האסטרטגית, שיפור תפוקות המטען הכללי
07.11.18 / 11:25
נמל חיפה. ממוקד בשיפור הרווחיות
07.11.18
נמל חיפה. ממוקד בשיפור הרווחיות

במסגרת דו״ח רשות החברות הממשלתיות שהוגש אתמול לשר האוצר משה כחלון נחשפו הדוחות הכספיים של חברת נמל חיפה לשנת 2017. מהדוחות עולה כי הכנסות החברה בשנת 2017 עמדו על סך כ-819 מיליון שקל לעומת 790 מיליון שקל בשנת 2016 – עלייה של כ-3.6%.

 

הגידול בהכנסות החברה נבע בעיקר מגידול בהכנסות בתחום ניטול מכולות מקומיות – כ-36 מיליון שקל בקיזוז קיטון בהיקף הפעילות בתחום יבוא כלי הרכב - כ-12 מיליון שקל.

 

הרווח הגולמי של החברה בשנת 2017 הסתכם לסך של כ-167 מיליון שקל לעומת 177 מיליון שקל בשנת 2016 – קיטון של 5.6% הנובע בעיקר מגידול בהוצאות בסך של כ-39 מיליון שקל שנבע בעיקרו מעלייה של כ-24 מיליון שקל בהוצאות שכר ונלוות, שקוזז בשל עלייה בהכנסות בסך של כ-29 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי של חברת נמל חיפה לשנת 2017 עמד על כ-96 מיליון שקל – ירידה חדשה של 26.1% לעומת רווח נקי של 130 מיליון שקל בשנת 2016.

 

עוד עולה מהדו״ח רשם החברות כי יעדי חברת נמל חיפה עבור 2018 הינם לשפר את רווחיות החברה (EBIDTA) לסך של 136 מיליון שקל, להוריד את עלות השכר לחברה ביחס להכנסות ליעד שהוא 57% וכמובן לקדם את התכנית האסטרטגית של החברה ולגבש תכנית פרישה, תכנית השקעות.

 

עוד עולה מיעדי החברה כי היא מקווה להשיג תפוקה של 37 פעולות לשעת שהיית אנייה, לשפר את תפוקות המטען הכללי בכ-5%, להוריד את שיעור העובדים השוהים בהיעדרויות ממושכות בגין מחלה או תאונה ב-10%.

 

נציין כי אשל ארמוני, יו״ר חברת נמל חיפה, ציין במספר הזדמנויות פומביות לאחרונה, כי חברת הנמל פועלת מול רשות החברות הממשלתיות על מכרז למציאת משקיע אסטרטגי בחברת הנמל - מכרז אשר אמור להתפרסם באמצע שנת 2019. 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 927
פייסבוק

×