נמלי ישראל במהלך 2008: ירידה של 14% ברווחים

הכנסות חברות נמל אשדוד וחיפה שמורות על יציבות לעומת שנת 2007 אך גידול בהוצאות שכר העובדים באשדוד וגידול בהוצאות ההנהלה בחיפה שוחקות את הרווח הנקי. חברת נמל חיפה מדווחת על ירידה של 27% בהכנסות החברה בינואר- פברואר 2009


00:00 ,28.07.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הכנסות חברות נמל אשדוד וחיפה שמורות על יציבות לעומת שנת 2007 אך גידול בהוצאות שכר העובדים באשדוד וגידול בהוצאות ההנהלה בחיפה שוחקות את הרווח הנקי. חברת נמל חיפה מדווחת על ירידה של 27% בהכנסות החברה בינואר- פברואר 2009
 
הדו"חות הכספיים של חברות הנמלים לשנת 2008 הועברו לאחרונה לרשות החברות הממשלתיות ופורסמו באתר הרשות. יש לציין כי זו פעם הראשונה שדוחות אלו מתפרסמים באופן נגיש ומלא למדי לציבור הרחב.
 
בהשוואה בין הנמלים ניתן להבחין כי נמל חיפה הציג את הרווח הגבוה ביותר בסך 119 מיליון שקל (לעומת רווח של 140.2 מיליון בשנת 2007), נמל אשדוד הרוויח 63 מיליון שקל (לעומת רווח של כ-74 מיליון שקל בשנת 2007) ונמל אילת הציג רווח של 41.3 מיליון שקל. מהדוחות הכספיים עולה כי הרווח של שלושת הנמלים הסתכם ב-223 מיליון שקל, לעומת 259 מיליון שקל ב-2007 - ירידה של 14%.
 
מהדו"חות עולה כי לחברת נמל חיפה היו הכנסות של כ-855.9 מיליון שקל במהלך שנת 2008, זאת בדומה להכנסות חברת הנמל בשנה שעברה אשר עמדו על 866.5 מיליון שקל - ירידה של 1.2%. הכנסות חברת נמל חיפה הגיעו מאגרות הרציף שעמדו על 422 מיליון שקל, שירותים למטענים שעמדו על 387.7 מיליון שקל, שירותים לאוניות שעמדו על 44.4 מיליון שקל.
 
עלות ההכנסות בחברת נמל חיפה, המורכבת בעיקר משכר העובדים, הסתכמה ב-563.8 מיליון שקל. יש לציין כי חברת הנמל מדווחת על זינוק חד בהוצאות ההנהלה והוצאות כלליות: מ-90 מיליון שקל ל-119 מיליון שקל - גידול של 32%! חברת נמל אשדוד, לשם השוואה, מדווחת על הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של 97.8 מיליון שקל בשנת 2008 - נתון דומה לעומת הוצאה של 95.8 מיליון שקל בשנת 2007.
 
חברת נמל חיפה ציינה בדו"ח הכספי של כי שנת 2008 אופיינה כשנה של גלישה למיתון שהתעצם ברבע האחרון של השנה. על פי נתוני המטענים בנמל חיפה במהלך שנת 2008, מרמה ממוצעת של פריקת מטענים בתקופת ינואר - יולי שעמדה על היקף ממוצע חודשי של 1.13 מיליון טון, בארבעת החודשים האחרונים של השנה ירדה הפעילות לרמה ממוצעת חודשית של 927 אלף טון. מחברת נמל חיפה נמסר על מגמה דומה שנצפתה גם בטעינת מטענים – 906 אלף טון בשבעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה ל-581 אלף טון בארבעת החודשים האחרונים של השנה.
 
מחברת נמל חיפה נמסר עוד כי על פי נתונים ראשוניים לחודשים ינואר- פברואר 2009 חלה ירידה של כ-27% בהכנסות החברה בחודשיים הראשונים של שנת 2009 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: כ-103.4 מיליון שקל בהשוואה לכ-142.9 מיליון שקל בהתאמה.
 
חברת נמל אשדוד דיווחה על הכנסות של 1.1 מיליארד שקל במהלך שנת 2008, זאת לעומת 1.08 מיליארד שקל בשנת 2007, עלייה של 1.8%. הכנסות החברה נובעת מהכנסות אגרת רציף בגובה של כ-624 מיליון שקל, שירותים למטען כללי בגובה של 367.8 מיליון שקל, ניטול מטענים במתקני צובר בגובה 74.6 מיליון שקל, שירותים לאוניות בגובה 35.8 מיליון שקל וכן שירותים לנוסעים בגובה 3.1 מיליון שקל.
 
שכר העובדים בחברת נמל אשדוד הגיעה לעלות של 442 מיליון שקל, זאת לעומת 419.7 מיליון שקל בשנת 2007  - גידול של 5.4% בהוצאות על שכר העובדים. יש לציין כי שכר העובדים מהווה כ-40% מהוצאות חברת נמל אשדוד אשר עומדות בסך הכל על 919.3 מיליון שקל.
 
הוצאה בולטת נוספת של חברת נמל אשדוד הינה דמי השימוש שהיא משלמת לחברת נמלי ישראל. בשנת 2008 שילמה חברת הנמל לחנ"י סכום של כ-187 מיליון שקל, ירידה של 8.3% לעומת שנת 2007 עת שילמה חברת נמל אשדוד דמי שימוש בגובה של 203.7 מיליון שקל.
 
הרווח התפעולי של חברת נמל אשדוד רשם גידול נאה של 29% ועמד על 92.1 מיליון שקל בשנת 2008 לעומת 71.9 מיליון שקל ב-2007.
 
חברת נמל אילת המועמדת להפרטה מלאה כבר בשנת 2008 מדווחת על שיעור גבוה של רווח ביחס למחזור המכירות ומדווחת כי הרווח בשנת 2008 הסתכם ב-41.3 מיליון שקל, לעומת 42.3 מיליון שקל בשנת 2007.
 
מחברת נמל חיפה נמסר בתגובה לשאלת PORT2PORT על ההפרשים הגבוהים בין הוצאות ההנהלה בשנת 2008 לעומת 2007 כי "ההפרש נובע מהוצאה זוחלת בהוצאות על כוח אדם, השקעה גדולה במחשוב וגידול בהפרשה לחובות מסופקים".

 

מחברת נמל אשדוד לא נמסרה תגובה.