היצוא להודו הוכפל ברבעון הראשון

על פי נתוני כלכלני מכון היצוא, הגידול ביצוא נרשם בכל הענפים; ירידות חדות ביצוא לאיטליה, תורכיה ורוסיה ברבעון


12:08 ,08.06.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

מבין יעדי היצוא המובילים של ישראל ברבעון הראשון של 2015, רשמו הודו וארצות הברית את העליות הגדולות ביותר, בעוד  איטליה, תורכיה ורוסיה רשמו את הירידות החדות ביותר. כך עולה מניתוח שנערך על ידי כלכלני מכון הייצוא.

 

במכון היצוא מציינים כי עיקר השינויים כתוצאה מירידת מחירי הנפט בעולם, שהשפיעה על יצוא ענף הכימיקלים ותזקיקי הנפט, וכן מירידה בשער האירו מול הדולר.

 

ברבעון הראשון של 2015 הוכפל היצוא להודו והסתכם בכ-370 מיליון דולר, עלייה של כ-100% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול ביצוא נרשם בכל הענפים (ציוד טלקומוניקציה, מכשור מדידה ובקרה, ציוד תעשייתי לבקרה, אופטי וצילום) ומוסבר בשיפור המצב הכלכלי במדינה בתקופה האחרונה. הודו מדורגת כיעד היצוא השישי של ישראל, לעומת דירוגה במקום ה-15 בתקופה המקבילה אשתקד.

 

היצוא לארצות הברית, יעד היצוא העיקרי והגדול ביותר של ישראל, רשם גידול של כ- 13% להיקף של כ-2.9 מיליארד דולר ברבעון. עיקר העלייה כתוצאה מגידול של כ-47% בייצוא התרופות, ענף הייצוא העיקרי למדינה. עליות נרשמו גם בכל יתר הענפים.

 

הירידות החדות ביותר ברבעון הראשון של 2015 נרשמו ביצוא לאיטליה, אליה ירד היצוא בכ- 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם בכ-250 מיליון דולר. בנטרול ענף הכימיקלים, המהווה כמחצית מהיצוא של ישראל למדינה, ירד היצוא בכ- 27% והסתכם בכ-127 מיליון דולר.

 

הכיווץ מוסבר, בין השאר, בירידת ערך האירו בשיעור של כ-18% מול הדולר ברבעון הראשון של השנה. איטליה היא יעד היצוא התשיעי של ישראל, ללא שינוי לעומת תקופה קודמת.

 

היצוא לתורכיה ירד בכ-30% והסתכם בכ-510 מיליון דולר ברבעון. ירידה חדה של כ- 33% נרשמה ביצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט, ענף היצוא העיקרי למדינה. בנטרול ענף זה, ירד היצוא בשיעור של כ-18%, והסתכם בכ-115 מיליון דולר בלבד. הירידות נרשמו בכל הענפים: מנועים וציוד חשמלי, מתכות, תרופות, מוצרי עץ ונייר, מוצרי טקסטיל והלבשה ומוצרי גומי ופלסטיק. תורכיה מדורגת כיעד היצוא החמישי של ישראל, ירידה של שני מקומות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

היצוא לרוסיה ירד בכ-27% והסתכם בכ-200 מיליון דולר ברבעון. התכווצות היצוא לרוסיה נבעה בעיקר מירידה של כ- 16% בהיקף הייצוא החקלאי, המהווה כשליש מסך הייצוא למדינה. הירידה הושפעה מנפילת ערך הרובל מול הדולר והמשבר הכלכלי במדינה. רוסיה מדורגת כיעד היצוא העשירי של ישראל ברבעון הראשון של 2015, ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

 

יצוין כי ירידות בייצוא נרשמו גם ליעדים במדינות האיחוד האירופאי. היצוא למדינות אלה הושפע  בעיקר מהיחלשותם של האירו והליש"ט מול הדולר האמריקאי ומהירידה החדה במחירי הכימיקלים - ענף ייצוא חשוב ליעדים אלו.

 

הירידה בייצוא לבריטניה מוסברת כולה בירידת ערכה של הליש"ט מול הדולר. בנטרול ייצוא הכימיקלים, נרשמה מגמה מעורבת בייצוא לשאר היעדים העיקריים באירופה: היצוא להולנד רשם ירידה ריאלית של כ- 3%, היצוא  לאיטליה רשם ירידה ריאלית של כ- 11%, הייצוא לצרפת נותר ללא שינוי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והיצוא לגרמניה רשם עלייה ריאלית של כ- 6% (הנתונים כולם מול הרבעון המקביל אשתקד).