הלמ״ס: ירידה של 12.7% ביבוא מכונות וציוד להשקעה

מתחילת השנה הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-51.3מיליארד שקל. על פי נתוני המגמה נרשמה ירידה של 6.8% ביצוא סחורות תעשיות טכנולוגיה עילית ועלייה של 11.1% ביבוא מוצרי צריכה


14:20 ,13.08.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש יולי 2018, הסתכמו יבוא הסחורות ב-27.0 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-15.2 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-11.8 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-51.3 מיליארד שקל (88.0 מיליארד שקל במונחים שנתיים).

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- יולי 2018, היווה 65.9% מהיבוא לעומת 76% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בשבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-51.3 מיליארד שקל לעומת גירעון של 26.4 מיליארד שקל בינואר - יולי 2017.

 

בחודשים מאי - יולי 2018 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-4.2% בחישוב  שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 21.5% בחישוב שנתי פברואר - אפריל 2018. בחודשים מאי-יולי 2018 עלה יצוא הסחורות על פי נתוני המגמה, ב-1.9% בחישוב  שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 6.4% בחישוב שנתי, בפברואר-אפריל 2018. סחר הסחורות בחודש יולי 2018, הושפע בין היתר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. 

 

יבוא הסחורות ביולי 2018, הסתכם כאמור ב-27 מיליארד שקל כאשר 41% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 20% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-24% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-12.1% במאי-יולי 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 17.9% בפברואר-אפריל 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא בדים וחוטים עלה ב-33.1% בחישוב שנתי ויבוא גומי ופלסטיקה עלה ב-15.9% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא ברזל ופלדה ב-7.4%.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה שירד ב-12.7% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2018. זאת, לאחר עלייה של 23.1% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל 2018. יבוא מכונות וציוד ירד ב-1.5% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-25.4% בחישוב שנתי.

 

בחודשים מאי-יולי 2018 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-11.1% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 25.1% בחישוב שנתי בחודשים בפברואר-אפריל 2018. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה במאי-יולי 2018 ב-24.7% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא הלבשה והנעלה.

 

יבוא מוצרים בני קיימא ירד ב-8% בחישוב שנתי במאי-יולי 2018. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר- יולי 2018 ב-12 מיליארד שקל, לעומת 12.3 מיליארד שקל בחודשים  המקבילים של שנת 2017. יבוא חומרי אנרגיה, הסתכם בשבעת החודשים הראשונים של השנה ב-21.3 מיליארד שקל, גבוה ב-41.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש יולי 2018 ב-15.2 מיליארד שקל. 88% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. 11% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה עלה, על פי נתוני המגמה במאי- יולי 2018, ב-3.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 6.6% בחישוב שנתי, בחודשים פברואר-אפריל 2018.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-יולי 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-15.0 מיליארד שקל, לעומת 15.8 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2017. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-יולי 2018 ב-2.7 מיליארד שקל - (נתונים מקוריים) ירידה של 8.3% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול הדרים ירד ב-21.5% באותה תקופה.