הלמ״ס: עלייה של 120% ביבוא כלי תחבורה מארה״ב בארבע שנים

בשנת 2018, 28% מיצוא הסחורות לארה״ב יוצאו על ידי עשרה יצואנים ו-40% מיבוא הסחורות מארה״ב יובאו על ידי עשרה יבואנים. העודף במאזן הסחורות של ישראל עם ארה״ב ירד מ-10 מיליארד דולר בשנת 2014 ל-6.9 מיליארד דולר בשנת 2018


13:48 ,18.07.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

בסקירה מיוחדת שהוקדשה לסחר בסחורות בין ישראל וארה״ב עולה כי העודף במאזן הסחורות של ישראל עם ארה״ב ירד מ-10 מיליארד דולר בשנת 2014 ל-6.9 מיליארד דולר בשנת 2018. בשנת 2018, 28% מיצוא הסחורות לארה״ב יוצאו על ידי עשרה יצואנים ו-40% מיבוא הסחורות מארה״ב יובאו על ידי עשרה יבואנים. היבוא של ענף ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים מארה״ב עלה ב-120% בין השנים 2014 – 2018.

 

בשנת 2018 יצוא הסחורות מארה״ב לכלל ארצות העולם הסתכם ב-1,665.3 מיליארד דולר, עלייה של 7.7% לעומת שנת 2017. קבוצות הסחורות העיקריות ביצוא היו: שמני נפט ושמנים ממינרלים ביטומיניים, חוץ מגלמיים ומכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים. הארצות העיקריות שאליהן ייצאה ארה״ב בשנת 2018 היו: קנדה, מקסיקו וסין.

 

יבוא הסחורות לארה״ב בשנת 2018 הסתכם ב-2,611.4 מיליארד דולר, עלייה של 8.6% לעומת שנת 2017. קבוצות הסחורות העיקריות ביבוא היו: מכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים; שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, גלמיים. הארצות העיקריות שמהן ייבאה ארה״ב בשנת 2018 היו: סין, מקסיקו וקנדה.

 

נתוני הסחר בסחורות בין ישראל לארה״ב

 

העודף במאזן הסחורות של ישראל עם ארה״ב ירד מ-10 מיליארד דולר בשנת 2014 ל-6.9 מיליארד דולר בשנת 2018. הירידה בעודף נבעה בעיקר מהירידה ביצוא מישראל לארצות הברית, מ-18.6 מיליארד דולר בשנת 2014 ל-16.7 מיליארד דולר בשנת 2018. כמו כן, היבוא מארה״ב לישראל עלה באותה תקופה מ-8.6 מיליארד דולר בשנת 2014 ל-9.8 מיליארד דולר בשנת 2018.

 

ענפי היצוא העיקריים מישראל לארה״ב בשנת 2018 היו: עיבוד יהלומים (5.8 מיליארד דולר) וייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (3.0 מיליארד דולר). עיקר הירידה ביצוא הסחורות מישראל לארה״ב בין השנים 2018-2014 הייתה בענף ייצור תרופות שירד ב- 31% ובענף עיבוד יהלומים שירד ב- 26%.

 

בשנת 2018 הענפים העיקריים ביבוא הסחורות מארה״ב לישראל היו: ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים (1.8 מיליארד דולר), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (1.6 מיליארד דולר) וייצור מכונות וציוד לנמ״א (1.3 מיליארד דולר). עיקר העלייה ביבוא הסחורות מארה״ב לישראל בין השנים 2018-2014 הייתה בענף ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים שעלה ב-120% ובענף ייצור מכונות וציוד לנמ״א שעלה ב-108%.

 

סחר הסחורות בין ישראל לארה״ב לפי יצואנים ויבואנים

 

בשנים 2018-2014, עלה מספר היצואנים מישראל הסוחרים עם ארה״ב ב-17%. בשנת 2018 היו 8,803 יצואנים שייצאו סחורות לארצות הברית, לעומת 7,525 יצואנים בשנת 2014. עיקר העלייה במספר היצואנים הייתה אצל היצואנים שייצאו עד 100,000 אלף דולר. מספר היבואנים המייבאים סחורות מארה״ב לישראל בערך של עד 100,000 דולר גדל באופן משמעותי בשנת 2018. עיקר הגידול בשנת 2018, נובע משינוי בשיטת הרישום במכס.

 

בשנים 2018-2014, עלה מספר היבואנים הסוחרים עם ארה״ב אשר מייבאים לפחות 10 מיליון דולר
ב-17%. בשנת 2018 עשרת היצואנים הגדולים ביותר ייצאו 28% מסך יצוא הסחורות לארצות הברית, לעומת 35% בשנת 2014. בשנת 2018 עשרת היבואנים הגדולים ייבאו 40% מסך יבוא הסחורות מארצות הברית, לעומת 33% בשנת 2014