הלמ"ס: גירעון של 3.6 מיליארד שקל בחודש ספטמבר

בחודש ספטמבר 2016, הסתכמו יבוא הסחורות ב-21.0 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-17.4 מיליארד שקל. עליות של 9.7% ביצוא הסחורות בתעשיות הטכנולוגיה העילית


13:42 ,30.10.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש ספטמבר 2016 מהם עולה כי בחודש ספטמבר נרשם גירעון של 3.6 מיליארד שקל.

 

בחודש ספטמבר 2016, הסתכמו יבוא הסחורות ב-21.0 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-17.4 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב- 3.6 מיליארד שקל. יצוא הסחורות בחודשים ינואר-ספטמבר  2016, היווה 75.1% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 83.2% באותם חודשים אשתקד.

 

הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-39.0 מיליארד שקל לעומת גירעון של 22.3 מיליארד שקל בינואר-ספטמבר 2015.

 

בחודשים יולי-ספטמבר 2016 עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-8.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 14.7% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2016.

 

בחודשים יולי-ספטמבר 2016 עלה יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-7.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 0.4% בחודשים  אפריל-יוני 2016.

 

סחר הסחורות בחודש ספטמבר 2016, הושפע בין היתר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש ספטמבר 2016 התחזק השקל ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לדולר ארה"ב התחזק השקל ב-0.8%, ביחס לאירו התחזק השקל ב-0.8%, ביחס ללירה שטרלינג ב-0.5%, ביחס לפרנק השוויצרי ב-1.1% וביחס ליין היפני ב-1.4%.

 

יבוא הסחורות ספטמבר 2016, הסתכם כאמור ב-21.0 מיליארד שקל. מתוכם 38% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 21% יבוא מוצרי צריכה, 22% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-19% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה ב-1.7% על פי נתוני המגמה, ביולי-ספטמבר 2016, בהמשך לעלייה  של 5.7% באפריל-יוני 2016. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא תשומות לחקלאות עלה ב-81.5% בחישוב שנתי (עלייה של 5.1% בממוצע לחודש), יבוא ברזל ופלדה עלה ב-8.2% בחישוב שנתי, יבוא בדים וחוטים עלה ב-13.5% בחישוב שנתי. לעומת זאת, יבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה ירד ב-9.3% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) של 35.9% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2016 (עלייה של 2.6% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 52.9% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2016 (עלייה של 3.6% בממוצע לחודש). יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-60% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-90.0% בחישוב שנתי (עלייה של 5.4% בממוצע לחודש). לעומת זאת, ירד יבוא כלי תחבורה להשקעה ב-38.2% בחישוב שנתי (ירידה של 3.9% בממוצע לחודש).

 

בחודשים יולי-ספטמבר 2016 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-2.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל- יוני 2016.

 

יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד ביולי-ספטמבר 2016  ב-18.1% בחישוב שנתי. עיקר הירידה נרשמה ביבוא כלי תחבורה שירד ב-32.1% (ירידה של 3.2% בממוצע לחודש). יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-8.5% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2016.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- ספטמבר 2016 ב-18.2 מיליארד שקל, לעומת 18.3 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2015.

 

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-16.4 מיליארד שקל, נמוך ב-27.7% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ספטמבר 2016 ב-17.4 מיליארד שקל. 80% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 19% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה על פי נתוני המגמה ביולי-ספטמבר 2016 ב-6.1% בחישוב שנתי. זאת, לעומת ירידה של 0.8% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל- יוני  2016.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-47% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה ביולי-ספטמבר 2016, על פי נתוני המגמה, ב-9.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 0.4% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2016. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 36.8% ביצוא ענף ייצור תרופות  בחישוב שנתי (עלייה של 2.5% בממוצע לחודש). לעומת זאת, יצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים ירד ב-11.4% בחישוב שנתי.   

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (31% מכלל היצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה ב-12.5% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2016, לאחר ירידה של 4.9% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2016. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של יצוא ענף ציוד חשמלי שעלה ב-40.1% בחישוב שנתי (עלייה של 2.8% בממוצע לחודש).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (15% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-8.9% בחישוב שנתי. זאת, לעומת עלייה של 9.0% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל-יוני 2016. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 8.3% ביצוא ענף גומי ופלסטיקה, בחישוב שנתי.

 

 יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) עלה בחודשים יולי-ספטמבר 2016 ב-0.2% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 1.0% בחודשים אפריל-יוני 2016. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה של 10.0% ביצוא ענף ייצור טקסטיל, מוצרי הלבשה ומוצרי עור בחישוב שנתי.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-ספטמבר 2016, נתונים מקוריים, ב-22.5 מיליארד שקל, לעומת 22.1 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2015.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-ספטמבר 2016 ב-3.4 מיליארד שקל (נתונים מקוריים) ירידה של 3.1% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2015. יצוא גידול פירות אחרים (ללא גידול הדרים) ירד ב-7.5% באותה תקופה.