יבוא באמצעות הובלה אווירית

במאמר זה נתמקד בהובלה אווירית כדרך להוביל את מטען היבוא שלנו, באופן בו מחושבת עלות ההובלה, ובשימוש במסמך המטען האווירי הלא הוא ה-Air Way Bill. מאמר נוסף בסדרת המאמרים "יבוא – איך לעשות את זה נכון"


12:06 ,03.11.2016 מאת: חיים פרי

הובלת מטענים באוויר הינה דרך מקובלת להובלת מטענים אם כי בדרך כלל היא יותר יקרה  מההובלה הימית. בעוד שהובלה בים יכולה לקחת תקופה של מספר ימים ואף שבועות עד שהמטען מגיע ליעדו הרי שמטען המובל בטיסה מגיע תוך ימים ספורים ובזה טמון ההבדל במחיר ההובלה. הובלה באוויר יכולה להתבצע במטוסי נוסעים או במטוסי מטען.

 

עלות ההובלה באוויר

 

עלות ההובלה האווירית מחושבת תמיד כמחיר ליחידת משקל. מבנה התעריפים בהובלה האווירית מורכב כך שככל שמשקל המטען הולך ועולה התעריף אותו נשלם לק"ג אחד של מטען הולך ופוחת. יחד עם זאת, בתנאי השוק השוררים היום, ניתן לראות הצעות מחיר רבות הניתנות כמחירי Flat, דהיינו, כמחיר אחיד ללא תלות במשקל המטען.

 

ההיצמדות לחיוב לפי יחידת משקל בלבד מעורר תהייה. מה עושים אם מדובר ביבואן של מטענים בעלי משקל מאד נמוך - צמר גפן למשל? על מנת להתגבר על דילמה זו נקבעה נוסחה המגדירה את היחס המקסימלי המותר בין משקל המטען לנפח המטען. היחס שנקבע  הינו יחס של 1:6, הווה אומר 1 יחידת משקל, דהיינו 1,000 ק"ג (1 טון) יהיו לכל היותר בנפח של 6 מ"ק (מטר מעוקב).

 

המשמעות המעשית הינה שאנחנו מתייחסים לכל 1 מ"ק באוויר כאילו הוא שוקל לפחות 166.67 ק"ג. (1000 מחולק ב-6). 166.67 ק"ג מוגדרים כמשקל הנפחי של 1 מ"ק (המשקל לחיוב מעוגל כלפי מעלה לחצי הק"ג הקרוב).

 

עלות ההובלה אותה נשלם בפועל הינה העלות אשר הוצעה לנו ל-1 ק"ג כפול המשקל הפיזי בפועל או המשקל הנפחי - לפי הגבוה שבהם. לדוגמה: הצעת מחיר של משלח בינלאומי הינה 1 $ לק"ג. מטען של 1 מ"ק אשר משקלו הפיזי בפועל הינו 190 ק"ג הרי שהמשקל בפועל גבוה מהמשקל הנפחי שהוא 166.67 ק"ג לפיכך התשלום יחושב לפי 190 ק"ג מוכפל ב-1$.

 

במידה והמשקל בפועל הינו 120 ק"ג התשלום בפועל יחושב לפי המשקל הנפחי אשר גבוה מהמשקל הפיזי. התשלום יחושב לפי 167 ק"ג (166.67 מעוגלים לחצי הק"ג כלפי מעלה), 167 ק"ג מוכפלים ב-1$.

 

בגלל המבנה המטריציוני של ההצעה על פיה ככל שמשקל המטען עולה המחיר לק"ג אחד יורד, ייתכן מצב בו עדיף יהיה לדווח לצרכי חיוב על משקל גבוה יותר אך יחד עם זאת עלות ההובלה תפחת. במקרה זה כמובן שבראש ובראשונה יש לדווח על המשקל האמיתי של המטען, אך יחד עם זאת, לצרכי חיוב בלבד, ניתן לדווח על רמת המשקל הגבוהה יותר בעלות נמוכה יותר לק"ג אחד וסך עלות ההובלה תפחת.

 

לעלות ההובלה באוויר מתווספים היטלים כאשר בהובלה באוויר אנחנו מכירים שני היטלים עיקריים: היטל דלק והיטל ביטחון. היטלים אלה מחושבים גם הם כסכום לק"ג. האם ההיטלים מחושבים מהמשקל בפועל או מהמשקל הנפחי? אין לכך תשובה גורפת. התשובה לכך משתנה בין חברות התעופה השונות ובין הקווים השונים. יש לבדוק זאת לגופו של עניין.

 

בהובלת מטענים באוויר קיימת פעילות במאפיינים שונים בנוסף למה שמוגדר כמשלוחי Freight. הכוונה היא להובלת מטענים במשלוחי בלדרות מהירה. המחיר במשלוחי הבלדרות המהירה הינו במבנה של מטריצה מקור משלוח / משקל המטען הסכום המופיע בנקודת המפגש שבין ציר התעריפים לציר מדינת המקור זה הסכום לתשלום. בחברות לבלדרות מהירה נהוג לקבע את יחס הנפח והמשקל כיחס של 1:5.

 

המשמעות היא שאם במשלוחים שהוגדרו כמשלוחי Freight המשקל הנפחי של כל 1 מ"ק הינו 166.67 ק"ג הרי שבמשלוחי בלדרות מהירה המשקל הנפחי הינו 200 ק"ג לכל 1 מ"ק. (את 1000 הק"ג מחלקים ב-5 ולא ב-6). ההיטלים המתווספים לעלות ההובלה במשלוחי בלדרות מהירה נקבעים כאחוז מעלות ההובלה. בניגוד לדעה רווחת, אחוז ההיטלים נתון למשא ומתן מול חברת הבלדרות ואינו בהכרח שיעור קבוע.

 

שטר המטען באוויר

 

המסמך הרלוונטי באוויר נקרא Air Way Bill בניגוד ל-Bill of Lading בהובלה הימית. כמו שטר המטען הימי גם מסמך זה מהווה כאישור קבלה וכאסמכתא להסכם ההובלה. תכונות ה-Air Way Bill שונה מתכונותיו של שטר המטען הימי והוא מזכיר למעשה את תכונותיו של Sea Way Bill בכך שגם המסמך האווירי אינו מהווה תעודה חזקה ואינו ניתן להסבה.

 

הבדל משמעותי נוסף בין המסמך האווירי לשטרי המטען בים הוא שהמסמך האוויר מהווה גם את מסמך ההתחשבנות לעלות ההובלה בעוד שבשטר המטען הימי אין פירוט לעלויות ההובלה. ה-Air Way Bill כמו גם ה-Bill of Lading מציין היכן משולמת ההובלה האווירית - האם במדינת המקור או במדינת היעד.

 

בעסקאות המבוצעות באחד מתנאי המכר מקבוצה E או F בהם הקונה משלם את עלויות ההובלה הראשית יצוינו סכומי ההובלה בעמודה הנושאת את הכותרת Collect, בעוד שבעסקאות המבוצעות באחד מתנאי המכר מקבוצת מונחי המכר C או D בהם המוכר משלם את עלויות ההובלה תופיע עלות ההובלה האווירית בעמודה הנושאת את הכותרת Prepaid.

 

 

טיפ הזהב

 

היטלי הדלק והביטחון במשלוח מטענים באוויר נגזרים בדרך כלל ממשקל המטען. האם מהמשקל הפיזי או מהמשקל הנפחי? יש חברות תעופה אשר מחייבות את ההיטלים על בסיס המשקל לחיוב - אותו הבסיס על פיו מחושבת ההובלה האווירית. יחד עם זאת יש חברות תעופה המחייבות את ההיטלים על בסיס המשקל הפיזי של המטען גם כשהוא נמוך מהמשקל הנפחי. בעת קבלת הצעת מחיר חשוב לבדוק ולוודא מראש מהו הבסיס על פיו יחויבו ההיטלים. ניתן לבדוק באתרי האינטרנט של חברות התעופה מהו הבסיס על פיו מחושבים ההיטלים - בדיקה כזו עשויה לחסוך חיובי יתר אשר אין להם מקום.

 

 

 

 


חיים פרי הינו מומחה בנושאי יבוא, יצוא וסחר בינלאומי ומייעץ מזה כ-20 שנה לחברות כיצד לחסוך בעלויות היבוא והיצוא. זהו מאמר נוסף בסדרת מאמרים בנושא תחום היבוא שמתפרסמת באתר PORT2PORT בימי חמישי. מאמרים נוספים יעסקו בשיטות תשלום ומכתבי אשראי, הובלה ימית, הובלה אווירית ועוד. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר www.multisphera.com