ירידה בייצוא התעשייתי בחודשים אפריל-מאי

על פי ניתוח נתוני הייצוא הריאליים של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, נרשמה ירידה ריאלית של כ-2.5% בייצוא התעשייתי בחודשים אפריל-מאי 2011 והוא הסתכם בכ-3.7 מיליארד דולר בממוצע לחודש


00:00 ,28.06.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי ניתוח נתוני הייצוא הריאליים שנותחו באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים בחודשים אפריל-מאי 2011 נרשמה ירידה ריאלית של כ-2.5% בייצוא התעשייתי, זאת לאחר גידול חד, של כ-7%, ברבע הראשון של 2011 ולאחר נסיגה מצטברת של 4.6% בשלושת הרבעונים שקדמו לו. אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מנתח את נתוני הייצוא הריאליים, דהיינו את השינוי הכמותי במשלוחי הייצוא, בניכוי מחירי הסחורות.

מהתאחדות התעשיינים נמסר כי, הירידה הריאלית בייצוא בחודשים אפריל-מאי 2011, נגזרה מנסיגה בייצוא מרבית קבוצות ענפי הטכנולוגיה ובעיקר מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, אשר רשמה נסיגה ריאלית בולטת, של כ-7.5%. מנגד, גידול מתון נרשם בייצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כנראה לנוכח סיום השביתה באחד המפעלים הגדולים בענף הכרייה והמינרלים).

עוד נמסר כי, ירידה ריאלית חדה, של כ-7.5%, נרשמה בייצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית בחודשים אפריל-מאי 2011, זאת לאחר גידול חד של 13% ברבע הראשון של 2011. ירידה זו, נגזרה בעיקר מירידה חדה בייצוא ענף הכימיה (6%-), לצד ירידה בייצוא ענף המכונות והציוד (6%-). מנגד, גידול קל נרשם בייצוא ענף הציוד החשמלי (2%).

בנוסף, ירידה של כ-1%, נרשמה בייצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בתקופה הנסקרת, לאחר גידול של כ-9% בתחילת השנה. נסיגה זו, נגזרה מירידה בייצוא כל ענפי האלקטרוניקה: כלי טיס (25%-), רכיבים אלקטרוניים (7%-) וציוד התקשורת, הבקרה והרפואי (6%-). בעוד, גידול חד, של 12%, נרשם בייצוא ענף התרופות, ובכך קיזז את מרבית הנסיגה בייצוא ענפי האלקטרוניקה.

עוד ציינו כי, הנסיגה ביצוא ענפי האלקטרוניקה (9%-) אינה מתיישבת עם הגידול המתמשך בפעילות ענפי הטכנולוגיה בארה"ב, כפי שבאה לידי ביטוי במדד ה- Tech Pulse, אשר רושם גידול רציף במדד מאז הרבע השני של 2009. הדבר מרמז, כפי הנראה, שהירידה הינה תוצאה של השחיקה בכושר התחרות ולא בבעיית ביקושים.

ירידה ריאלית של כ-1% נרשמה גם בייצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית בחודשים אפריל-מאי 2011, לאחר גידול של כ-7% ברבע הראשון של השנה. ירידה זו נגזרה מנסיגה בייצוא ענפי ענף המזון (4%-), העץ, הריהוט, הנייר והדפוס (3%-). הירידה קוזזה במעט הודות לגידול ריאלי קל ביצוא ענף הטקסטיל וההלבשה (1%).

מנגד, גידול ריאלי מתון, של כ-1%, נרשם בייצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית בתקופה הנסקרת, זאת לאחר נסיגה של כ-2% בתחילת השנה. הגידול נגזר כמעט במלואו מגידול מחודש חד, של כ-44%, בייצוא ענף הכרייה והמינרלים, על רקע סיום השביתה הגדולה שאירעה בחודשים ינואר-פברואר 2011 באחד המפעלים הגדולים בענף.

בנוסף, נרשם גידול גם בייצוא ענפי התכשיטים (8%), הגומי והפלסטיק (1%). מנגד, נסיגה נרשמה בייצוא ענף המתכת (2%-). על פי ניתוחי אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, בסיכום החודשים ינואר-מאי 2011 הייתה רמת הייצוא התעשייתי גבוהה ריאלית בכ-4% ביחס לרמה החודשית הממוצעת ב-2010. הגידול בייצוא נגזר ברובו הגדול (מעל ל- 80%) מעלייה של 9% בייצוא ענפי הטכנולוגיה העילית.